Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Zoeken

540 resultaten voor ‘Arbeidsmarkt’.

Nog jaren tekort aan goede vakmensen

Nieuws

15-02-2017

Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures, vooral in de techniek en ICT. Ook in de zorg, de bouw en het onderwijs zijn vacatures lastig in te vullen. Het UWV denkt dit nog jaren zo blijft, vanwege de economische groei, de vergrijzing en onvoldoende instroom uit het onderwijs.

HR-arbeidsmarkt: meer vraag naar specialisten en recruiters

Nieuws

14-02-2017

Door de groei van de arbeidsmarkt, stijgt ook de vraag naar HR-professionals in Nederland. Werkgevers zijn vooral op zoek naar recruiters op HBO-niveau, die gekwalificeerde medewerkers moeten binnenhalen. Maar, ondanks alle automatisering, zit er ook weer groei in de vraag naar administratief HR-personeel.

Dit zijn de 27 meest gevraagde functies van 2017

Nieuws

13-02-2017

De arbeidsmarkt trekt in 2017 verder aan, waardoor er in diverse beroepsgroepen een tekort aan personeel ontstaat. Uiteraard in de IT, maar ook docenten techniek, accountmanagers en vaklieden zoals elektromonteurs zijn lastig te vinden.

'Inspectie SZW moet steviger optreden tegen uitbuiting'

Nieuws

13-02-2017

Werkgevers komen te makkelijk weg met het onderbetalen van uitzendkrachten. Daarom moeten er hoge boetes komen, vindt vakbond FNV. 'De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) moet veel meer bevoegdheden en capaciteit krijgen om arbeidsuitbuiting aan te pakken.'

Meeste deeltijdwerk in winkels, zorg en onderwijs

Nieuws

01-02-2017

In geen enkel ander land werken zoveel deeltijders als in Nederland. Driekwart van de vrouwen werkt parttime en nog eens een kwart van de mannen, vooral in winkels, de zorgsector en het middelbaar onderwijs. In de ICT en de farmacie zijn maar weinig deeltijdvacatures te vinden.

Deze specialisaties zijn kansrijk voor de HR-professional

Nieuws

30-01-2017

Robotisering kan een bedreiging zijn voor banen die nu door mensen worden uitgevoerd. Maar HR-professionals hoeven niet zo bang te zijn voor het verdwijnen van hun eigen werk, vanwege het sociale karakter van het vak. Er zijn zelfs kansen voor de Recruitment specialist, de Learning & Development Specialist en voor de ‘Werkgelukdeskundige’.

Meer groei dan verwacht, bijna miljoen vacatures

Nieuws

30-01-2017

De Nederlandse economie groeit dit jaar opnieuw sneller dan verwacht, vooral omdat consumenten meer geld uitgeven. De meeste bedrijven staan er goed voor en het UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017.

Senaat akkoord met verhoging Minimumjeugdloon

Nieuws

25-01-2017

Het minimumjeugdloon gaat omhoog en zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. De Eerste Kamer heeft ingestemd met dit voorstel van minister Asscher (SZW).

Vakbond wil scholing niet in plaats van ontslagvergoeding

Nieuws

23-01-2017

Vakbond CNV ziet niks in het plan van werkgeversvereniging AWVN om scholingsgeld in te zetten voor de transitievergoeding. Werkgevers willen dat eenvoudiger maken door werknemers individuele scholingspotjes toe te kennen. Maar werkgevers investeren nu al te weinig in hun personeel, vinden de bonden, dus zijn ze tegen het verrekenen van de ontslagvergoeding.

Werkgevers willen loopbaan-apk voor werknemer

Nieuws

18-01-2017

Werkgevers willen dat het in nieuwe cao’s meer gaat over de kwaliteit van de beroepsbevolking en over de opleiding en arbeidsmarktwaarde van werkenden. Werknemers moeten zelf de regie nemen over hun loopbaan. Een ‘loopbaan-apk’ moet helpen om vast te stellen hoe sterk de positie van een werkende is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten liggen.

Deze wetswijzigingen leveren loonkostenvoordeel op in 2017

Nieuws

16-01-2017

In 2017 is een aantal belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd, met nieuwe kansen voor werkgevers op tegemoetkomingen. Hier ziet u de belangrijkste veranderingen en hoe ze financieel gezien relevant zijn voor uw organisatie en personeel.

Bijgewerkt: de HR-maatregelen voor 2017

Nieuws

19-12-2016

Het gaat beter met Nederland dan het kabinet in september dacht. De groei trekt in 2017 flinker aan, terwijl de werkloosheid eind 2016 al onder de half miljoen is gedaald. Sinds Prinsjesdag zijn er alweer volop wijzigingen bekend geworden over plannen en arbeidswetten die het kabinet in petto heeft. Personeelsnet geeft u daarom een bijgewerkt overzicht van de belangrijkste veranderingen in het HR-vakgebied voor 2017.

Ontslag: zorgvuldig afscheid nemen

Wet Werk en Zekerheid

13-12-2016

Soms gaat het niet langer en is ontslag van een werknemer de enig overgebleven optie. Maar wanneer mag u een werknemer ontslaan en hoe werkt dat in de praktijk? En wat gaat dat allemaal kosten?

Preventie ziekteverzuim levert meer op dan geld

Arbeidsomstandigheden

13-12-2016

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Het is dan ook noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie.

Uitzendbureau biedt flexwerker perspectief op hypotheek

Nieuws

09-12-2016

Flexwerkers kunnen alleen met veel moeite een hypotheek afsluiten. Uitzendbureaus gaan nu een Perspectiefverklaring uitgeven die aangeeft of de flexkracht het vermogen heeft om in de toekomst een inkomen te vergaren. Daarbij baseren ze zich op een analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager.

Ruim dertienduizend 50-plussers uit de WW

Nieuws

30-11-2016

Sinds januari dit jaar krijgen ruim 13 duizend minder 50-plussers een WW-uitkering. Vooral ouderen in de kinderopvang, de zorg en de culturele sector maken goede kans om binnen het jaar weer aan het werk te komen. Vrouwen profiteren minder van het herstel dan mannen.

Nederlandse werknemer slecht voorbereid op arbeidsmarkt

Nieuws

28-11-2016

We moeten een leven lang blijven leren om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. Want we staan aan het begin van een vierde industriële revolutie waarop door zowel bedrijven, overheden en werknemers onvoldoende wordt ingespeeld.

Naast master en bachelor, ook zelfstandige Associate degree

Nieuws

14-11-2016

Het hoger onderwijs krijgt er een opleidingsniveau bij: de zelfstandige Associate degree. Deze titel is speciaal bedoeld voor mbo-studenten en werkenden, die wel verder willen leren maar niet een volledige hbo-bachelor willen volgen.

Arbeidsmarkt: 130 duizend extra mensen aan het werk

Nieuws

14-11-2016

In het derde kwartaal van 2016 vonden meer mensen een baan, dan dat er mensen de arbeidsmarkt verlieten. In totaal gingen 130 duizend extra mensen aan het werk en daalde de werkloosheid met ruim 80 duizend.

Hoger salaris? Let dan op de functienaam

Nieuws

07-11-2016

Waarom betalen verschillende werkgevers binnen dezelfde bedrijfstak sommige werknemers een hoger salaris dan anderen? Het antwoord blijkt te zitten in de functienamen die bedrijven hanteren, ontdekten twee economen.