Personeelsnet.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelsnet

Vakkennis voor HR-professionals

Zoeken

561 resultaten voor ‘Arbeidsmarkt’.

Hoe krijg je een topper zo ver om te solliciteren?

Nieuws

22-05-2017

Waarom zou je nog een recruitementbureau inschakelen, als je talentvolle kandidaten zelf eenvoudig kunt vinden op sociale media, geholpen door allerhande recruitmenttechnologie? Bijvoorbeeld omdat het nog niet zo eenvoudig blijkt, om talent te verleiden een sollicitatie te sturen. Recruiters zetten daarom in op het verleiden van topkandidaten.

Flexibele AOW-leeftijd is goed voor welzijn oudere werknemer

Nieuws

15-05-2017

Hoewel er geen eenduidig verband is tussen pensionering, gezondheid en geluk, lijkt het erop dat een flexibele AOW-leeftijd het welzijn van mensen kan vergroten. Vooral mensen die niet zo’n goede pensioenvoorziening hebben, kunnen hiervan profiteren.

Bereken online premiekorting voor kansarme werknemer

Nieuws

15-05-2017

Werkgevers die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen (of houden), hebben recht allerlei financiële tegemoetkomingen. Het voordeel kan wel oplopen tot 19.000 euro per jaar. Met een calculator op internet, kunnen werkgevers hun voordeel nu eenvoudig berekenen.

Deze HR-vraagstukken houden beoogd kabinet bezig

Nieuws

15-05-2017

Hoe gaan we in Nederland de arbeidsmarkt inrichten, de komende jaren? De partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet, zijn het op veel punten opvallend vaak eens. Wel verschillen ze van opvatting over de weg naar een oplossing voor zaken als de loonbetaling bij ziekte, lastenverlaging voor ondernemers en meer flexibiliteit in pensioen. De flexibele schil gaat de meeste zorgen opleveren, vooral de duur van arbeidscontracten en de inzet van zzp’ers.

3e jaar WW gered, maar komt er ook een sociaal akkoord?

Nieuws

10-05-2017

De kabinetsformatie is in volle gang. Organisaties van werkgevers en werknemers proberen in te schatten hoe ze zo veel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de koers van ons land. Daarvoor wordt soms zwaar geschut ingezet, zoals het al dan niet meewerken aan de reparatie van het derde WW-jaar. De werkgevers zijn nu akkoord, maar vakbond FNV is niet van plan dankbaar achterover te leunen.

Werkgevers willen eenvoudiger banenafspraak gehandicapten

Nieuws

08-05-2017

Een tienpuntenplan van werkgeversorganisaties, moet het makkelijker maken om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Ze willen af van de overmaat aan bureaucratie en meer aandacht voor jongeren die nu vanuit het speciaal onderwijs vaak thuis komen te zitten.

Recruitment in 2017: hoger salaris voor schaarse sollicitant

Nieuws

01-05-2017

De Nederlandse arbeidsmarkt groeide in het eerste kwartaal van 2017 met 4,6% beschikbare vacatures. Om de openstaande functies goed in te kunnen vullen, moeten werkgevers steeds meer moeite doen. Gevolg is dat het gemiddeld aangeboden salaris met bijna 5 procent stijgt, naar €38.736 bruto.

Werkgever biedt starter vooral flexibele werktijden

Nieuws

26-04-2017

Starters op de arbeidsmarkt hebben zo hun eigen wensen als ze voor het eerst aan het werk gaan. Maar werkgevers die graag jonge talenten willen werven, maken in hun arbeidsvoorwaardenaanbod nauwelijks verschil tussen vacatures voor starters en alle andere vacatures.

Analyse: mooie kansen voor HR-specialist en loopbaanadviseur

Nieuws

24-04-2017

Voor advies en analyse over human resources, blijven werkgevers leunen op hun HR-specialisten. De vraag naar deze hoogopgeleide HR-professionals is sinds 2013 dan ook met een derde gestegen. Maar ook andere, flexibele, HR-functies zijn veelgevraagd.

Reparatie 3e jaar WW in gevaar, vakbonden leggen overleg stil

Nieuws

21-04-2017

Het ministerie van SZW wil meewerken om cao’s verbindend te verklaren die het 3e WW-jaar repareren, hebben de vakbonden bekend gemaakt. Maar werkgeversorganisaties willen hier nog niet direct mee instemmen, tot verontwaardiging van de vakbonden. Daarom schorten de vakbonden FNV, CNV en VCP alle centrale overleggen met de werkgeversorganisaties voorlopig op.

Werkenden besteden maar weinig tijd aan loopbaan

Nieuws

10-04-2017

Persoonlijke ontwikkeling en het plannen van de eigen loopbaan, staan niet hoog op de agenda van Nederlanders met werk. Want een derde (35%) geeft aan nooit bezig te zijn met loopbaanontwikkeling, en 30% maximaal een dag per jaar.

Meerderheid vreest robot niet - HR lastig te vervangen

Nieuws

05-04-2017

Robots die het werk overnemen? Meer dan de helft (57 procent) van de Nederlanders maakt zich daar nog niet druk om. Wel verwacht twee derde dat automatisering en de opkomst van nieuwe technologieën de komende tien jaar van invloed zullen zijn op de arbeidsmarkt. HR-professionals hebben waarschijnlijk minder te vrezen van automatisering.

Actie nodig: er is volop werk, maar lang niet voor iedereen

Nieuws

05-04-2017

Nu het weer goed gaat met de economie en de arbeidsmarkt, moeten we in actie komen om mensen die achterblijven een steuntje in de rug te geven. Want anders vallen mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt, definitief buiten de boot, waarschuwt het UWV.

Iedereen spaarpotje met opleidingsgeld, HR ook aan zet

Nieuws

03-04-2017

Tijdens onze loopbaan, moeten we blijven leren en ontwikkelen. HR moet daarop inspelen met beter beleid, maar werkenden worden zelf meer verantwoordelijk voor hun duurzame inzetbaarheid. Daarom moet er een ontwikkelrekening komen voor iedere werkende. De werkgever kan hierop inleggen, maar ook de werknemer kan daarop fiscaal gunstig sparen voor een zélf gekozen ontwikkeltraject.

Door slechte vacatureteksten lopen werkgevers talent mis

Nieuws

31-03-2017

Voor de werving van nieuw talent, is de juiste vacaturetekst cruciaal. Maar veel bedrijven slaan de plank mis met hun vacatureteksten, omdat die niet doelgericht zijn. Daarmee gooien ze geld weg en bovendien zullen ze niet de meest geschikte mensen verleiden om een sollicitatie te sturen.

Minimumloon verplicht voor werk met overeenkomst van opdracht

Nieuws

29-03-2017

Mensen die werk doen zonder arbeidscontract, maar arbeid verrichten op basis van een Overeenkomst van opdracht, moeten over een half jaar tenminste het Wettelijk minimumloon gaan verdienen.

Metabanenzoeker Indeed is favoriet bij werkzoekenden

Nieuws

27-03-2017

Wie in Nederland een baan zoekt, heeft de keus uit honderden sites of apps met vacatures. De meest favoriete plek om naar een nieuwe Nederlandse baan te zoeken blijkt Indeed, een van oorsprong Amerikaanse site die vacatures verzamelt door het internet af te grazen.

Flexibele schil levert 2 miljard op, maar kost wel HR-banen

Nieuws

20-03-2017

Al jaren stijgt het aantal flexibele contracten in Nederland. Momenteel heeft 38,4% van de werkenden geen vast contract. Hoewel veel mensen liever in vaste dienst zouden treden, levert flexwerken 2 miljard euro per jaar op. Maar een deel van die besparing gaat wel ten koste van HR-functies.

Tariefafspraken voor zzp’ers in cao's verboden

Arbeidsrecht

09-03-2017

Zzp’ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen. Toch worden in sommige cao’s minimumtarieven voor zzp’ers afgesproken. Maar die tariefafspraken verminderen de concurrentie tussen ondernemers en zijn daarom niet toegestaan.

ICT-vrouwen kunnen economie met 9 miljard laten groeien

Nieuws

08-03-2017

Bedrijven zitten te springen om ICT-talent en kunnen vrouwen daar goed bij gebruiken. Maar meer dan de helft van de Nederlandse meisjes schatten hun eigen vaardigheden in bètavakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica laag in. Ouders zouden de meiden een zetje in de goed richting moeten geven.