Wet voor gelijke kansen bij werving en selectie geldt ook voor stagiairs

Bij de werving en selectie van personeel, staan sollicitanten op achterstand die geen jonge, witte, heteroman zijn. Want in de praktijk gaat de selectie van personeel nog te veel ‘op gevoel’ en wordt maar weinig gebruik gemaakt van mogelijkheden om die gevoelens te objectiveren. Het vorige kabinet heeft daarom een wetsvoorstel gemaakt om gelijke kansen bij werving en selectie te bevorden. Minister Van Gennip (SZW) wil deze wet daadwerkelijk invoeren, als onderdeel van haar Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie.

Voor de Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie worden de Arbowet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs gewijzigd. De wet verplicht werkgevers en intermediairs (zoals recruitmentbureaus) om een werkwijze te hanteren die gelijke kansen in de werving- en selectieprocedure bevordert. De wet regelt ook het toezicht op de naleving van de wet.

Verantwoordelijk voor recruitmentprocedure die niet discrimineert
Het wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Tweede Kamer voor behandeling, nadat het was aangehouden toen het vorige kabinet moest aftreden. Met de wet worden werkgevers en intermediairs verplicht over een werkwijze voor non-discriminatoire werving en selectie te beschikken.

De wet maakt de werkgever of intermediair ook verantwoordelijk als zij het werving- en selectieproces door anderen laten uitvoeren, of door een geautomatiseerd systeem. Zij moeten er op toezien dat die ander beschikt over een werkwijze voor non-discriminatoire werving en selectie en dat de uitkomsten van een (online) geautomatiseerd systeem (door verkeerd werkende algoritmes) geen arbeidsmarktdiscriminatie met zich meebrengen.

Norm stellen voor gelijke kansen
Het doel van de wet is om een duidelijke norm te stellen en werkgevers en intermediairs zoveel mogelijk te bewegen om zich in te zetten op gelijke kansen. Daarbij zal de Nederlandse Arbeidsinspectie op tekortkomingen controleren en eventueel naleving van de wet opleggen. Mocht de werkgever of intermediair in gebreke blijken, dan kan een boete worden opgelegd.

De bedoeling is om in te zetten op bewustwording bij werkgevers en intermediairs, daarom hoopt de minister dat zij aan de wet voldoen als de arbeidsinspecteurs terugkomen voor een herinspectie. De Arbeidsinspectie zal ook rapporteren over de activiteiten en resultaten.

Ook van toepassing op stagediscriminatie
Ook voor veel studenten is stagediscriminatie helaas een dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SZW, studentenorganisaties en werkgevers hebben daaromeen manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken.

Bij het tegengaan van stagediscriminatie spelen werkgevers een belangrijke rol. Voor hen is van belang dat de Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie ook van toepassing zal zijn op de werving en selectie van stagiairs. Het is daarom ook onderdeel van het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie dat diversiteit en inclusie op de werkvloer. moet bevorderen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?