Personeelsnet

Leveringsvoorwaarden

Personeelsnet Media BV neemt bij de samenstelling van de sites Personeelsnet, Personeelslog en het onderdeel HR Tools & Extra’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Niettemin kan Personeelsnet Media BV niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de verstrekte informatie.
Personeelsnet Media BV is niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie die door derden op onze sites wordt gepubliceerd en de eventuele gevolgen daarvan.

Abonnementen op HR Tools en Extra's gaan in, nadat de betaling is ontvangen. De duur van een abonnement is een jaar. Als u niet twee maanden voor het einde van het abonnement schriftelijk opzegt, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd, met inachtneming van de dan geldende voorwaarden.
Opzeggen kan door ons een bericht te sturen, waarbij het niet wenselijk is om dit aangetekend te doen.

  • Het abonnement gaat in, zodra betaling door Personeelsnet Media BV is ontvangen.
  • De informatie in het abonneegedeelte is uitsluitend bedoeld voor abonnees. Abonnees mogen de informatie zelf gebruiken, maar de informatie blijft eigendom van Personeelsnet Media BV te Rotterdam. U mag de informatie niet verspreiden en/of herpubliceren zonder toestemming van Personeelsnet Media.
  • De inhoud van het abonneegedeelte mag niet op een elektronisch netwerk (zoals het bedrijfsintranet) worden geplaatst, zonder toestemming van de uitgever.
  • Personeelsnet Media houdt zich het recht voor om het abonnement bij oneigenlijk gebruik van de abonnee eenzijdig te beëindigen.
  • Personeelsnet Media verzamelt abonneegegevens met het doel om abonnees toegang te verschaffen tot het abonneegedeelte van de website, evenals voor het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden. Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, met uitzondering van personen en organisaties die belast zijn met de uitvoering van de abonnementenadministratie.
  • Personeelsnet Media besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de informatie. Ondanks deze zorgvuldigheid, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.
  • Personeelsnet Media streeft naar doorlopende toegang van de website en het abonneegedeelte. Maar Personeelsnet Media geeft geen garanties voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de (elektronische) infrastructuur van leveranciers, het internet en de (elektronische) infrastructuur bij gebruikers en hun leveranciers. Personeelsnet Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van storingen aan (een gedeelte van) de verbinding tussen de computer/het netwerk van de abonnee en de website.
  • Personeelsnet en HR Tools en Extra's zijn diensten van Personeelsnet Media BV, Postbus 52071, 3007 LB Rotterdam. Op de diensten van Personeelsnet Media zijn, naast deze leveringsvoorwaarden, ook Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

KvK:27187869

BTW:NL8190.34.800B01

Mail:info@personeelsnet.nl

Personeelsnet® is ingeschreven bij het Benelux Merkenregister onder nummer 0864080