Privacy

Privacyverklaring voor gebruikers van Personeelsnet en Personeelsnet HR Tools & Extra’s

Personeelsnet Media BV neemt de privacy van gebruikers serieus. Daarom doen we er alles aan om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt. Door gebruik te maken van onze websites, stemt u ermee in dat Personeelsnet Media BV uw gegevens verwerkt, zoals in deze privacyverklaring is beschreven.

1. Verzamelen van persoonsgegevens
U kunt onze websites bezoeken, zonder daarvoor actief persoonlijke gegevens in te vullen en daarmee informatie prijs te geven over uw identiteit.

In sommige gevallen vragen we wél gegevens van u. Personeelsnet Media BV geeft uw gegevens echter niet af voor marketingdoeleinden aan derden; u ontvangt door contact met onze organisatie dus geen aparte marketingberichten van andere partijen.

Als u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen, vragen wij alleen om uw mailadres. U krijgt daarna een mailbericht waarmee u uw mailadres moet bevestigen (dubbele opt-in). Hiermee verklaart u de nieuwsbrief te willen ontvangen en gaat u akkoord met de verwerking van uw mailadres voor de verzending van onze nieuwsbrieven.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt uitschrijven voor de nieuwsbrief. Let wel op, dat u daarna nooit meer hetzelfde mailadres kunt gebruiken, als u zich later weer zou willen inschrijven. Dit is zo geregeld om klachten over spammail uit te sluiten.

De nieuwsbriefverzending wordt verzorgd door MailChimp. Deze dienstverlener is gebonden aan EU-privacyregels door deelname aan het EU-U.S. Data Privacy Framework en staat onder controle van de European Data Protection Supervisor (EDPS).

Als u een reactie geeft op één van onze sites, vragen wij ook uw naam en mailadres. Daarmee kunnen wij u desgewenst een antwoord sturen.

Personeelsnet Media BV houdt gegevens bij over bezoekersfrequentie, zoekwoorden en telt bekeken artikelen. Deze gegevens gebruiken we voor administratieve doeleinden en voor verdere verbetering van de inhoud van de sites.

2. Verwerken van persoonsgegevens
Personeelsnet Media BV legt gegevens vast bij het aangaan van een abonnement op HR Tools & Extra’s. Per accountdeelnemer vragen wij het mailadres. Dit is nodig om in te loggen. Mensen met een account, kunnen zelf een wachtwoord kiezen. Dit wordt versleuteld opgeslagen en is niet zichtbaar voor mensen bij Personeelsnet Media BV of mensen van de techniek.

Verder vragen wij naam- en adresinformatie die nodig is voor het maken van een rechtsgeldige factuur volgens de factuurvereisten die door de Belastingdienst zijn gesteld.

Personeelsnet Media BV geeft uw gegevens niet af aan andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Wij doen niet aan cross referencing. De database met uw gegevens wordt dus niet door Personeelsnet Media, of door een andere partij, gekoppeld aan andere gegevens. Wij gebruiken dus geen gegevens uit (bijvoorbeeld) Facebook of Google om extra informatie over u te krijgen.

Abonnees van HR Tools & Extra’s, kunnen zelf hun gegevens inzien en wijzigen, nadat zij zijn ingelogd op de site. Verder kunt u altijd uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Personeelsnet Media BV. Verwijderen kan overigens alleen, als hiervoor geen wettelijk of fiscale bewaartermijn geldt.

3. Bewaartermijn gegevens
Personeelsnet Media BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

4. Beveiliging
De gegevens die Personeelsnet Media BV verwerkt, worden opgeslagen op beveiligde servers van Tilaa BV in 's-Hertogenbosch. Het contact met de server verloopt in een beveiligde omgeving. Dat kunt u zien aan het slotje en het https-kenmerk in uw webbrowser.
De servers van Tilaa BV staan in Nederland (in Haarlem en Amsterdam) en vallen dus onder de invloedssfeer van de GDPR-privacyrichtlijn die geldt in de gehele Europese Unie. 

De software voor opslag en beveiliging van gegevens, wordt geregeld van updates voorzien. Daarmee hanteren we een beveiligingsniveau dat voldoet aan de laatste stand van de techniek, zodat het 'lekken' van gegevens wordt voorkomen.

Voor het IT-beheer maken wij gebruik van internetbureau knegt.io in Puttershoek. Deze dienstverlener heeft voor het uitvoeren van werkzaamheden toegang tot (persoons-)gegevens van onze website. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, conform de regels in de Europese GDPR-richtlijn en de Nederlandse  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

5. Privacy bij betalingen
Voor het aangaan van een abonnement vragen wij diverse persoonsgegevens voor het inloggen en afhandelen van de factuur. Het internetverkeer verloopt via een beveiligde verbinding. Dit kunt u zelf controleren door op het slotje te klikken, linksbovenaan in uw webbrowser waar u https://www.personeelsnet.nl ziet staan.

Bij het aangaan van een abonnement, sturen wij een factuur naar uw mailadres. Deze factuur kunt u zelf (laten) betalen via uw eigen bank. Wij vertrouwen erop dat u zorgvuldig met uw email omgaat. Mochten factuurgegevens die in uw eigen mailbox staan onverhoopt in verkeerde handen vallen, dan is Personeelsnet Media BV daar niet verantwoordelijk voor.

U kunt tijdens het aanmeldproces ook kiezen voor directe betaling. Als u kiest voor directe betaling, verloopt het betaalverkeer via een beveiligde betaalomgeving. U kunt op deze manier betalen met iDeal of Mastercard/VISA-card. De afhandeling verloopt via een beveiligde verbinding naar Mollie BV. in Amsterdam. Deze partij beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB). Personeelsnet Media ontvangt geen bankgegevens van Mollie, maar alleen het bericht of de betaling al dan niet is gelukt.

6. Inloggen en gebruik HR Tools & Extra’s
Abonnees die inloggen bij HR Tools & Extra’s, moeten hun mailadres invullen (=inlognaam) en hun zelfgekozen wachtwoord van minimaal 8 tekens. Uw wachtwoord is versleuteld en niet zichtbaar, zowel voor u als voor ons. Als u het wachtwoord niet meer weet, kunnen we u een mail sturen waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Ook dit nieuwe wachtwoord is weer versleuteld.

Wij kunnen zien hoe vaak u inlogt en wanneer u voor het laatst heeft ingelogd. Daarmee houden we bij of u HR Tools & Extra’s graag gebruikt en of uw wachtwoord niet onverhoopt wordt misbruikt door mensen die geen abonnement hebben.

Daarnaast tellen we op hoe vaak onze abonnees op artikelen klikken en hoe vaak ze modellen downloaden. Deze aantallen zien we niet per abonnee; we zien slechts de totalen van alle abonnees bij elkaar opgeteld. Met deze gegevens kunnen we de dienstverlening verbeteren.

Als u heeft ingelogd, plaatsen we een cookie waardoor u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. U kunt in uw browser aangeven dat u dit niet wilt.
Soms gebruiken abonnees zeer strenge beveiligingsinstellingen waarbij de inlogcookie steeds wordt gewist. In dat geval moet u vaker uw inlognaam en wachtwoord invullen.

7. Cookies
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden waarmee browsers onze websites optimaal weergeven. Verder worden cookies bijvoorbeeld gebruikt om bezoekersaantallen te tellen en te bekijken welke artikelen en modellen populair zijn bij onze bezoekers.

Onze sites gebruiken functionele cookies. Bijvoorbeeld voor het inloggen en voor het tijdelijk opslaan van formuliergegevens gedurende het bezoek van onze sites. Hiermee hoeft u een formulier niet opnieuw in te vullen als een pagina herlaadt, of als niet alle velden in één keer juist zijn ingevuld. Verder kunt u hierdoor eenvoudig zoeken in onze websites.

Verder hanteren wij analyserende cookies. Om te meten hoe onze sites het doen en hoe ze worden gevonden, gebruiken we Google Analytics. Met de gegevens hiervan verbeteren we onze dienstverlening. De informatie is voor Personeelsnet Media BV niet op individueel niveau herleidbaar.
Voor deze gegevensverwerking is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Ireland Limited. Daarin is vastgelegd dat gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden en dat de gegevens verder niet met deze en andere diensten van Google worden gedeeld.
Omdat we een overeenkomst hebben met de Google entiteit in Ierland, worden gegevens verwerkt conform de GDPR-privacyrichtlijn die geldt in de gehele Europese Unie.

De overige cookies zijn van facebook. Dit sociale netwerk herkent hiermee dat u interesse heeft in het HR-vakgebied. Als u zelf een facebookpagina hebt, kan het vervolgens gebeuren dat u daardoor berichten en advertenties in uw facebooktijdlijn te zien krijgt over HR-onderwerpen.

Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u deze in uw browser zelf uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet altijd optimaal werken. U kunt cookies ook later nog van uw computer verwijderen, ook via de browser.

8. Privacybeleid Personeelsnet Media BV
Personeelsnet Media BV heeft een privacyreglement en hanteert interne procedures die de omgang met persoonsgegevens van gebruikers waarborgen. Hiermee wordt de privacy van onze gebruikers optimaal beschermd.

De juridische toepassing van de GDPR en de Nederlandse Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is nog in ontwikkeling. Personeelsnet Media BV houdt de stand van zaken in de gaten en zal het privacybeleid en deze privacyverklaring up to date brengen als blijkt dat dit nodig is.

Als u nog vragen heeft over het privacybeleid, kunt contact met ons opnemen. Zie hiervoor de gegevens onderaan deze site.

Bijgewerkt 9 november 2023