HR Tools & Extra's

Klokkenluidersregeling (vanaf 50 werkenden), model

Op 1 juli 2016 is de Wet huis voor klokkenluiders (Wet HvK) in werking getreden. Bedrijven waar meer dan 50 mensen werken, moeten daarvoor een interne meldregeling hebben.

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet huis voor klokkenluiders (Wet HvK). Bedrijven waar meer dan 50 mensen werken, moeten dan een interne meldregeling hebben.

Een interne meldregeling of klokkenluidersregeling (officieel: regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand) is een gedragscode voor zowel de organisatie als de melder. Daarin wordt vastgelegd voor wie de regeling openstaat, welk soort misstanden gemeld kunnen worden, hoe de procedure verloopt en dat de melder wordt beschermd.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.