Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten een interne meldregeling hebben voor klokkenluiders. De Wet bescherming klokkenluiders zorgt ervoor dat werknemers die een misstand melden worden beschermd. Nieuw is dat nu ook sollicitanten, leveranciers en anderen die een misstand melden bescherming krijgen van de wet.

Wet bescherming klokkenluiders

De voormalige Wet Huis voor klokkenluiders is aangepast, en heet nu de Wet bescherming klokkenluiders. De wetswijziging was nodig om de inhoud in lijn te brengen met een Europese richtlijn.

Op deze pagina leest u in grote lijnen wat de nieuwe wet inhoudt. De belangrijkste wijziging is dat onder de nieuwe wet de melder niet meer verplicht is eerst intern te melden. Verder zijn niet alleen werknemers beschermd, maar bijvoorbeeld ook sollicitanten, leveranciers en andere betrokkenen die een misstand melden.

Ook moet de werkgever nu bewijzen dat eventuele nadelige gevolgen voor de arbeidspositie van de klokkenluider niets te maken hebben met zijn melding.

Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies en verspreidt kennis en doet ook onderzoek naar misstanden en 'bejegeningsonderzoek'.

Meldregeling voor klokkenluiders verplicht
Sinds 2016 geldt al een Nederlandse wet voor bescherming van klokkenluiders (Wet HvK). Bedrijven waar meer dan 50 mensen werken, moe(s)ten volgens deze wet een interne meldregeling hebben. Die eis is in de Wet bescherming klokkenluiders gehandhaafd.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.