Uitstroom

De uitstroom van medewerkers, omvat alle zaken die geregeld worden om het dienstverband te beëindigen. Dat kan door ontslag zijn, maar ook bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De uitstroom kan ruimte geven voor nieuwe instroom, maar eventueel ook bijdragen aan het verlagen van (personeels-)kosten.

Alle downloads over ‘uitstroom’