Instroom

Instroom omvat de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Met de juiste werving- en selectiemethodes kunt u de meest geschikte kandidaat voor de organisatie vinden. Nadat de kandidaat is aangenomen, wordt deze ingewerkt voor de functie die hij of zij gaat vervullen. Een geschikte kandidaat kan doorstromen binnen de organisatie en zo een optimale bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Alle downloads over ‘instroom’