Lang niet alle werkgevers weten het, maar alleen in uitzonderingsgevallen mag een sollicitant medisch gekeurd worden voor een functie. Ruim 60% van de werkgevers kent de regels rondom de aanstellingskeuring niet. Hier vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

De onbekendheid met de regels, blijk uit een internetonderzoek dat is uitgevoerd door de SER-Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). De CKA behandelt klachten over aanstellingskeuringen en informeert werkgevers en werknemers over de regels.

Pas als het niet anders kan
Een groot aantal werknemers en werkgevers denkt dat een medische keuring als sluitstuk van een sollicitatieprocedure altijd mag, of alleen niet als de betrokken sollicitant daartegen bezwaar heeft.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.