Ziekteverzuim en re-integratie

Het beheersen van ziekteverzuim vergt de nodige inzet en investeringen, maar verdient zichzelf meestal terug. Want goed doordacht verzuimbeleid leidt tot lagere kosten doordat er sprake is van lager arbeidsverzuim en minder inhuur van vervangende arbeidskrachten, waardoor ook de organisatorische lasten (en dus kosten) afnemen.

Alle downloads over ‘ziekteverzuim en re-integratie’