De Wet verbetering Poortwachter stelt strikte termijnen aan de werkgever, werknemer en de deskundige of Arbo-dienst om het verzuim op te lossen. Deze checklist toont de planning en acties voor de eerste twee ziektejaren en de relatie met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Zodra een werknemer langer dan een paar dagen ziek is, wordt het tijd om in actie te komen. Want de Wet verbetering Poortwachter stelt strikte termijnen aan de werkgever, werknemer en de Arbo-dienst om het verzuim op te lossen. Doel is om de werknemer weer zo snel mogelijk te reïntegreren in het arbeidsproces. Daarvoor moet u alle zeilen bijzetten. Zo bent u verplicht om een plan van aanpak op te stellen, na advisering door een deskundige, of de Arbo-dienst. Ook de werknemer moet zich voldoende inspannen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken.

Tijdens de eerste twee jaar van de ziekte, betaalt u minimaal 70% van het salaris door. Na twee jaar moet blijken of eventueel uitzicht bestaat op een WIA-uitkering, of dat loondoorbetaling moet plaatsvinden. Dit hangt af van de verdiencapaciteit van de werknemer, die uit de UWV-beoordeling zal blijken.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.