HR Tools & Extra's

Collectieve werktijdverkorting

Als het met een bedrijf plotseling erg tegenzit, bijvoorbeeld door een brand, kan de werkgever een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Werknemers kunnen dan een tijdelijke aanvullende WW-uitkering krijgen.

Regeling WTV (tijdelijk) ingetrokken, vervangen door NOW

De bestaande regeling voor werktijdverkorting (WTV) is 18 maart 2020 ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze noodmaatregel biedt ruimere compensatie en is eenvoudiger aan te vragen. De aanvraag en de uitvoering gebeurt nu uitsluitend via UWV. Daar wordt nu druk gewerkt om dit mogelijk te maken, het loket is dus nog niet geopend.

Bijzonder aan de regeling is dat deze ook geldt ook voor werknemers met een flexibel contract als deze in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden.

Bedrijven die al een aanvraag voor WTV hebben gedaan hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze aanvragen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Het kan zijn dat wel nieuwe informatie wordt opgevraagd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Let op: de bestaande regeling WTV is dus (tijdelijk) ingetrokken. Mocht u om een andere reden dan de coronacrisis een aanvraag voor werktijdverkorting moeten doen, dan moet dat vanaf nu ook door gebruik te maken van de NOW.


Als er een 'ramp' gebeurt op het werk -zoals een brand of een overstroming- zijn de gevolgen nauwelijks te overzien. Dan is er misschien tijdelijk onvoldoende werk oor alle werknemers. U kunt dan bij het ministerie van SZW een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting. De werknemers, voor wie dit geldt, krijgen dan mogelijk een WW-uitkering.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.