Crisisregeling Personeelsbehoud vervangt Wtv en vorstregeling

De regels voor tijdelijke WW bij extreme weersomstandigheden en buitengewone omstandigheden, worden aangepast. Twee afzonderlijke regelingen worden samengevoegd in de Crisisregeling Personeelsbehoud. Het is vooralsnog de bedoeling dat deze regeling in 2025 van kracht wordt.

Op dit moment gelden voor uitzonderlijke omstandigheden nog de regeling Werktijdverkorting (Wtv) en een regeling voor deeltijd-WW, maar al heel wat jaren blijkt dat die regelingen niet meer voldoen. Eerst was het plan om de regelingen samen te voegen in één 'calamiteitenregeling', maar nu wil de minister van SZW de regelingen omvormen tot de Crisisregeling Personeelsbehoud.

Tegemoetkoming voor uitzonderlijke noodsituaties
De Crisisregeling Personeelsbehoud is bedoeld voor uitzonderlijke situaties, die buiten het ondernemersrisico vallen. De regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om personeel onder gunstige voorwaarden te herplaatsen en/of een financiële tegemoetkoming te krijgen waardoor personeel in dienst kan blijven totdat de crisis voorbij is.

De regeling wordt nog verder uitgewerkt en kan op punten nog wijzigen. Het streven is dat het ontwerpwetsvoorstel aan het einde van deze zomer in internetconsultatie gaat. Het voorstel gaat naar verwachting voor medio 2024 naar de Tweede Kamer. Het gaat in ieder geval om noodsituaties waar ondernemers geen invloed op hebben en zich niet op hebben kunnen voorbereiden. De regeling is onderdeel van een akkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.