Onwerkbaar weer, regeling met vast aantal wachtdagen

Sinds 1 januari 2020 geldt de Regeling onwerkbaar weer met daarin wachtdagen die voor alle sectoren gelijk zijn. Als er extreem weer is, zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval kunnen werkgevers na de wachtdagen vrijgesteld worden van de loondoorbetalingsplicht. De werknemers krijgen dan een WW-uitkering tijdens het onwerkbare weer.

Regeling onwerkbaar weer in cao

Indien u als werkgever gebruik wilt maken van de Regeling onwerkbaar weer, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in uw cao.

Daarnaast dient sinds 1 november 2020 in uw cao te zijn gedefinieerd in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht. In het document van het ministerie van SZW (zie hiernaast) is een voorbeeld cao-bepaling opgenomen die als handreiking kan dienen om het artikel in uw cao te definiëren.

De handreiking dient slechts als leidraad voor de cao-partners. Het is toegestaan van de voorgestelde tijdsduur, temperatuur en weercode af te wijken.

Met de invoering van de WAB, zijn de sectorale WW-fondsen vervallen. Per sector-cao werd voorheen bepaald hoeveel premie moest worden ingelegd en wanneer er recht ontstond op WW bij onwerkbaar weer.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.