Een doeltreffend ziekteverzuimbeleid vergt de nodige investeringen, maar het verdient zichzelf meestal terug. Bij dit onderdeel treft u een beknopt beleidsplan ziekteverzuim aan, dat u zelf kunt aanpassen.

Goed doordacht verzuimbeleid leidt tot lagere kosten doordat er sprake is van lager arbeidsverzuim en minder inhuur van vervangende arbeidskrachten, waardoor ook de organisatorische lasten (en dus kosten) afnemen.

Bij dit onderdeel treft u een beknopt ziekteverzuim beleidsplan aan, dat u hiernaast als Word-document kunt downloaden. U kunt het beleidsplan zelf aanpassen en uitbouwen met verschillende onderdelen uit HR Tools & Extra’s. Bij het beleidsplan hoort het ziekteverzuimprotocol, dat u eveneens in Tools & Extra’s aantreft.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.