HR Tools & Extra's

Arbeidsovereenkomst: model oproepcontract voorovereenkomst

Dit contract is geen arbeidsovereenkomst, maar een set afspraken vooraf. Per oproep wordt een aparte arbeidsovereenkomst afgesloten. Hier vindt u meer uitleg en een voorbeeld overeenkomst.

Dit contract is geen arbeidsovereenkomst, maar een set afspraken op papier waarbij u afspraken maakt een arbeidsovereenkomst te sluiten zodra de werknemer werkzaamheden gaat verrichten. Bij een voorovereenkomst wordt dus per oproep een aparte arbeidsovereenkomst afgesloten.

De werknemer is niet verplicht op het werk te verschijnen na een oproep, en de werkgever is ook niet verplicht om werk aan te bieden als dat voorhanden is. Zodra de werknemer het werk aanvaardt, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die gelijk is aan het aantal uren dat de werknemer werkt.

Regels bij ziekte
Als de oproepkracht ziek wordt tijdens een oproepperiode, betaalt de werkgever minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die de oproepkracht zou moeten werken. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.