Het min/max-contract is een oproepovereenkomst waarin u minimaal te werken uren afspreekt met de oproepkracht, die u altijd moet uitbetalen. Sinds augustus 2022 moet u rekening houden met aanscherpingen door gewijzigde arbeidswetten. Nadere uitleg en een model contract vindt u hier.

Actuele ontwikkelingen rondom flexcontracten

Al enige tijd staat het gebruik van flexcontracten maatschappelijk onder druk, omdat een groeiende groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in verdrukking komt door het gebrek aan zekerheid. In Nederland zijn we koploper in flexwerk, maar in de gehele EU is deze ontwikkeling te zien.

We wijzen u daarom op de volgende ontwikkelingen:

 • Sinds 1 juli 2022 is in Nederland wetgeving aangepast als gevolg van een EU-brede richtlijn die werkenden recht geeft op voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden. Zo mag u nevenwerkzaamheden in principe niet meer verbieden en kunnen werknemers om een voorspelbaar werkpatroon vragen.
  U moet voortaan referentiedagen en - uren aangeven waarop het werk zal plaatsvinden. Buiten die momenten hoeft de werknemer niet meer op het werk te verschijnen.

  Daarmee wordt het voor mensen mogelijk om bijvoorbeeld meer kleine (oproep-)banen te combineren om zo meer inkomen te krijgen. Dat lukte voorheen niet, omdat zij voor één oproepbaan altijd beschikbaar moesten zijn en een tweede baan dus nooit tot de mogelijkheden behoorde.
  Belangrijk is ook dat u werknemers die een beroep doen op deze wetgeving, of anderen die hen hierbij helpen, niet mag straffen of benadelen.
  Een overzicht van deze wetswijzigingen vindt u hier

 • Een tweede belangrijke ontwikkeling is het kabinetsvoornemen om werknemers meer werkzekerheid te bieden. Daarbij zal het (weer) de norm worden dat werkgevers een vast contract aanbieden aan werknemers. Flexcontracten, zoals het nul-urencontract en het min/max-contract, verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten met meer zekerheid over roosters en uren.
  Bovendien wordt ook extern flexwerk duurder gemaakt, omdat zzp’ers verplicht worden om sociale verzekeringen af te sluiten en daarmee hun uurtarief zal stijgen.

  Uitzendbureaus mogen straks alleen diensten aanbieden met een certificaat en de Arbeidsinspectie gaat daarop controleren. Op deze manier worden allerlei omleidingsconstructies via het buitenland lastiger waarbij sociale premies niet worden afgedragen.
  Het kabinet heeft hierover in het voorjaar van 2023 een Arbeidsmarktbrief geschreven . Na de val van heet kabinet, zal de nieuwe Tweede Kamer hierover gaan beslissen.

Een min/max-contract is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht voor bepaalde of onbepaalde tijd waarin een oproepclausule is opgenomen. Verschil met het nul-urencontract is dat u in het min/max-contract een minimum aantal te werken uren per week of maand afspreekt met de oproepkracht.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.