HR Tools & Extra's

Uitzendbureau inschakelen, checklist

Als u tijdelijk extra werk te doen heeft, lijkt het aantrekkelijk om daarvoor uitzendkrachten in te zetten. Sommige uitzendbureaus zijn goedkoper dan andere. Dat lijkt mooi, maar u moet er wel goed op letten dat het uitzendbureau zich aan de wettelijke bepalingen houdt.

Flexwerk aan banden

Certificering detachering
Het kabinet werkt in 2023 toe naar een certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van mensen op de arbeidsmarkt. Want bij ter beschikking gestelde arbeidskrachten gaat het te vaak mis. Het kabinet is, met brede steun van de Tweede Kamer en in nauwe samenwerking met sociale partners, al ver gevorderd in de uitwerking daarvan. De Tweede Kamer heeft medio dit jaar een brief ontvangen over de hoofdlijnen van de concrete uitwerking van dat stelsel.

Strafbaarheid arbeidsuitbuiting
In het coalitieakkoord is afgesproken dat artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (Sr) wordt gemoderniseerd, om zo de vervolging van daders van arbeidsuitbuiting te verbeteren. Een wetswijziging zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een beter instrumentarium om arbeidsuitbuiting te bestrijden waardoor daders van mensenhandel in meer gevallen strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. In 2023 zal het wetsvoorstel naar verwachting bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk dat het uitzendproces volgens de regels verloopt. U moet daarvoor het uitzendbureau controleren, maar als opdrachtgever daarnaast ook nog aan een aantal eisen voldoen (conform de ketenaansprakelijkheid). Let daar goed op, want de Inspectie SZW kan hoge boetes opleggen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.