Als u tijdelijk extra werk te doen heeft, lijkt het aantrekkelijk om daarvoor uitzendkrachten in te zetten. Sommige uitzendbureaus zijn goedkoper dan andere. Dat lijkt mooi, maar u moet er wel goed op letten dat het uitzendbureau zich aan de wettelijke bepalingen houdt.

VERPLICHT CERTIFICAAT UITZENDBUREAU VANAF 2024

Vanaf 2024 moeten alle uitzendbureaus een certificaat aanvragen. Voor het uitgeven van certificaten wordt komend jaar een nieuwe organisatie opgericht die in de zomer van 2024 van start gaat. Uitzendbureaus worden aangemoedigd om voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Zij moeten dan natuurlijk wel aan de eisen voor het certificaat voldoen.

De arbeidsinspectie gaat vanaf 2025 handhaven op de certificeringsplicht. Vanaf dat moment zullen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, beboet worden. Maar ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen dan een boete krijgen.

Strafbaarheid arbeidsuitbuiting
Het kabinet Rutte IV heeft afgesproken dat artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (Sr) wordt gemoderniseerd, om zo de vervolging van daders van arbeidsuitbuiting te verbeteren. Een wetswijziging zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een beter instrumentarium om arbeidsuitbuiting te bestrijden waardoor daders van mensenhandel in meer gevallen strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.

De behandeling hiervan, zal door het nieuwe kabinet verder worden opgepakt, afhankelijk van de afspraken in het nieuwe regeerakkoord.

Als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk dat het uitzendproces volgens de regels verloopt. U moet daarvoor het uitzendbureau controleren, maar als opdrachtgever daarnaast ook nog aan een aantal eisen voldoen (conform de ketenaansprakelijkheid). Let daar goed op, want de Inspectie SZW kan hoge boetes opleggen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.