HR Tools & Extra's

Flexibel werken: arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats aanpassen

Als een werknemer meer of minder uren wil werken, of bijvoorbeeld wil thuiswerken, kan deze hierom verzoeken. De werkgever moet het verzoek serieus nemen en kan het alleen met zwaarwegende argumenten afwijzen.

De Wet flexibel werken (Wfw) heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken. Naast aanpassing van de arbeidsduur regelt de nieuwe wet ook de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats. Een werknemer die meer of minder wil werken, kan hier zijn werkgever om verzoeken, mits het bedrijf tien werknemers of meer telt. De Wet Flexibel Werken geeft werknemers sinds 1 januari 2016 het recht om een verzoek in te dienen om hun:

  • arbeidstijd,
  • werktijd of
  • arbeidsplaats aan te passen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.