Sinds augustus 2022 mogen werkgevers nevenwerkzaamheden alleen nog maar verbieden als daarvoor een 'objectieve rechtvaardigingsgrond' is. In het nevenwerkzaamhedenbeding regelt u dat de werknemer eerst toestemming moet vragen, voordat nevenactiviteiten mogen worden uitgevoerd. De werkgever kan dan per geval bepalen of er een objectieve rechtvaardigingsgrond is om de nevenwerkzaamheden te verbieden.

Kijk altijd eerst in de cao of daarin al een bepaling staat over het verrichten van nevenactiviteiten, want in sommige bedrijfstak-cao’s is een algemeen verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen. Overigens zullen cao's waarschijnlijk ook aan de hand van de nieuwe wetgeving worden aangepast.

Europese richtlijn ‘voorspelbare arbeidsvoorwaarden’

De Europese Unie (EU) heeft de richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ opgesteld. Op 1 augustus 2022 is in Nederland wetgeving hierop per direct aangepast.

Onderdeel van de richtlijn is dat de werkgever de werknemer niet mag belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever (nevenwerkzaamheden), tenzij hiervoor een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ is. Nieuwe arbeidscontracten (van na 1 augustus 2022) moet u op de nieuwe wetgeving baseren.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.