HR Tools & Extra's

Nevenwerkzaamhedenbeding arbeidsovereenkomst, model

Een nevenwerkzaamhedenbeding verbiedt de werknemer om nevenactiviteiten te verrichten, al dan niet betaald. Vaak is de formulering zodanig, dat de werknemer eerst toestemming moet vragen aan de werkgever, voordat nevenactiviteiten mogen worden uitgevoerd. De werkgever kan dan per geval bepalen of de nevenactiviteiten schade kunnen toebrengen aan het bedrijf en dus onwenselijk zijn.

Kijk altijd eerst in de cao of daarin al een bepaling staat over het verrichten van nevenactiviteiten, want in sommige bedrijfstak-cao’s is al een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen.

Europese richtlijn ‘voorspelbare arbeidsvoorwaarden’

De Europese Unie (EU) heeft de richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ opgesteld. Deze moet uiterlijk 1 augustus 2022 in Nederland worden ingevoerd.

Onderdeel van de richtlijn is dat de werkgever de werknemer niet mag belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever (nevenwerkzaamheden), tenzij hiervoor een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ is. Het kan zijn dat het nevenwerkzaamhedenbeding hierop moet worden aangepast.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.