HR Tools & Extra's

Nevenwerkzaamhedenbeding arbeidsovereenkomst, model

Een nevenwerkzaamhedenbeding verbiedt de werknemer om nevenactiviteiten te verrichten, al dan niet betaald. Vaak is de formulering zodanig, dat de werknemer eerst toestemming moet vragen aan de werkgever, voordat nevenactiviteiten mogen worden uitgevoerd. De werkgever kan dan per geval bepalen of de nevenactiviteiten schade kunnen toebrengen aan het bedrijf en dus onwenselijk zijn.

Kijk altijd eerst in de cao of daarin al een bepaling staat over het verrichten van nevenactiviteiten, want in sommige bedrijfstak-cao’s is al een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen.

Specifieke beschrijving van de werkzaamheden
Het is niet toegestaan om alle nevenwerkzaamheden zondermeer te verbieden, want in Nederland bestaat het recht van vrijheid op arbeid. Met een algemeen verbod, of een beding dat te strikt is, beperkt u de belangen van de werknemer te veel en zal de rechter waarschijnlijk oordelen dat het beding ongeldig is.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.