Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst, model

In de arbeidsovereenkomst, kunnen werkgever en werknemer afspraken vastleggen over werkzaamheden voor een concurrent. Hieronder vindt u een model voor een concurrentiebeding, dat u kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst.

De mogelijkheid om een concurrentiebeding af te sluiten met de werknemer, heeft een basis in artikel 653 van het Burgerlijk Wetboek.

Belangen werkgever en werknemer afwegen
In het wetsartikel staat dat een concurrentiebeding op schrift moet zijn gesteld en dat de werknemer meerderjarig moet zijn. Verder kan een concurrentiebeding in principe alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als u dit wilt doen voor een tijdelijk contract, mag dat wel, maar echt alleen als u zeer zwaarwegende bedrijfsbelangen kunt aanvoeren.

In het wetsartikel staat ook dat de rechter het concurrentiebeding kan wijzigen of vernietigen als dit te zeer beperkend is voor de werknemer. U kunt dit zien als een aansporing om een goede balans aan te brengen tussen uw belangen als werkgever en de belangen van de werknemer. Een beding mag bijvoorbeeld nooit als resultaat hebben dat de werknemer nergens meer aan het werk kan komen, omdat hij/zij een keer bij u in dienst is geweest. Bij een erg strikt beding, zou u juist een vergoeding moeten betalen aan de werknemer, omdat die nergens meer zijn geld kan verdienen!

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.