Verrekening van gemaakte kosten of boetes met het loon van de werknemer, is meestal verboden. Slechts in enkele bijzondere gevallen is dit toegestaan. U moet als werkgever daarbij rekening houden met de wettelijke bepalingen.

Als een werkgever nog geld tegoed heeft van een werknemer, bijvoorbeeld omdat hem een boete is opgelegd, is het verleidelijk om het verschuldigde bedrag te verrekenen met het loon. Maar dat is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Inhoudingen op het loon
Loon inhouden is eigenlijk altijd verboden; wel zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld voor het betalen van pensioenpremies of bedrijfssparen. Verder kan in de arbeidsovereenkomst worden afgesproken dat de werknemer aan de werkgever een volmacht verleent om uit het loon, betalingen in zijn naam te verrichten. Bijvoorbeeld om een bijdrage te betalen aan de personeelsvereniging, mits dit in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.