De lonen van de medewerkers moeten passen bij hun prestaties. Daarom is geregeld onderhoud nodig aan het loongebouw. Dat kunt u in vier stappen opzetten.

Gevolgen verhoging Wettelijk minimumuurloon voor het loongebouw


Het Wettelijk minimumloon (WML) is in januari 2023 in één keer met 10,15 procent verhoogd. Een uitzonderlijke situatie, misschien, maar ook in 2024 stijgt het minimumloon opnieuw, met een verwachte extra verhoging in juli 2024.

De politiek probeert werkgevers namelijk al een tijdje te stimuleren om de lonen verder te verhogen. Zeker nu de inflatie relatief hoog blijft, kan de koopkracht van werknemers niet alleen meer op peil worden gehouden met belastingmaatregelen.

En, hoewel de cao-lonen de laatste jaren stijgen, heeft dat nog te weinig effect op de koopkracht. De verwachting van het kabinet is, dat de verhoging van het WML naar boven zal doorwerken in het hele loongebouw. Daardoor zullen de lonen van meer werknemers gaan meestijgen. In de praktijk krijgen organisaties met veel functies aan de onderkant van het loongebouw daar mee te maken. Door de extra verhoging van het WML verdient uitvoerend personeel daardoor ineens méér dan hun leidinggevenden.

In dat geval, ontkomt de werkgever er inderdaad moeilijk aan om het loongebouw op de schop te nemen. Daarbij zal bekeken moeten worden tot welk functieniveau de verhoging van de WML het zwaarst doorwerkt en wat dan nodig is om de salarissen op peil te brengen.

Bij die afweging zullen werkgevers een (nieuwe) kosten/batenanalyse maken. Dan zal ook op tafel komen welke functies daadwerkelijk nodig zijn en of werk niet anders kan worden georganiseerd. Dat kan leiden tot verlies aan functies, maar ook tot taakverrijking. Werknemers worden dan opgeleid om zwaardere taken uit te gaan voeren die extra meerwaarde hebben, om zo hun hogere salaris te rechtvaardigen.

Ook zullen ondernemers in ogenschouw gaan nemen of het misschien voordeliger is om werk uit te besteden, of te automatiseren. Dat laatste past ook in de doelstelling van het kabinet, want de laatste jaren blijkt de arbeidsproductiviteit in Nederland af te nemen. Efficiënter werken (onder andere door automatisering en robotisering) heeft een positief effect op de arbeidsproductiviteit en daarmee op de kosten per product of dienst.
Dat is dan weer goed voor de winstgevendheid van bedrijven en daarmee op de concurrentiepositie van ons land.

De lonen van de medewerkers moeten passen bij hun prestaties. Daarom is geregeld onderhoud nodig aan het loongebouw.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.