Werknemers die buiten hun schuld werkloos worden, hebben recht op een WW-uitkering van het UWV. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste is dat de werknemer altijd beschikbaar moet zijn voor nieuw werk. Hier zetten we de belangrijkste aspecten op een rij.

Een werknemer is verzekerd voor werkloosheid, omdat je in loondienst WW-premie afdraagt. Wie buiten eigen schuld wordt onstlagen, heeft het recht om een WW-uitkering aan te vragen. Vanaf 1 week voordat de werknemer werkloos wordt, kan hij een WW-uitkering aanvragen. Dat moet overigens uiterlijk binnen 1 week na de werkloosheid.

De werkloze werknemer moet ook meteen actief naar werk zoeken en UWV geregeld informeren over genomen acties en taken uitvoeren die in de online werkmap van het UWV staan.

Vereenvoudiging WW en Individuele invulling sollicitatieplicht

De WW moet eenvoudiger worden en beter gaan aansluiten bij de behoeften van uitkeringsgerechtigden, werkgevers en het UWV.
Daarom komt er een grootschalig onderzoek, ondermeer naar de sollicitatieplicht voor WW-gerechtigden. Het onderzoek kijkt naar de effecten van de sollicitatieplicht en naar eventuele alternatieven, waarbij meer aandacht is voor de situatie van individuele WW-gerechtigden.

In 2024 wordt ook de tijdelijke aanpak van de regionale mobiliteitsteams verlengd om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk verder te stimuleren. Hierbij staat niet de uitkeringssituatie centraal, maar de ondersteuning die iemand nodig heeft.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.