Rapporteren zakelijke kilometers werknemers tbv CO2-uitstoot

Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten zakelijke kilometers bijhouden volgens een vastgestelde systematiek. De gegevens moeten jaarlijks bij RVO worden ingediend. Hier ziet u welke gegevens u moet bijhouden en welke werkenden straks wel en niet meetellen voor de in te dienen rapportage.

Werkgevers met meer dan 100 personeelsleden, moeten vanaf juli 2024 verplicht gegevens bijhouden van alle kilometers die hun werknemers zakelijk reizen. Deze gegevens moet u vanaf het jaar erna (in 2025) digitaal bij het rijk indienen en worden dan omgerekend naar CO2-uitstoot. Doel van dit alles is, dat werkgevers ‘bewuste keuzes maken over verduurzaming van hun mobiliteit’. Zo moet de milieuvervuiling door zakelijk verkeer omlaag gaan. 

De overheid heeft een handreiking gepubliceerd (PDF, ook hiernaast beschikbaar als download) over de gegevens die u bij moet houden en indienen bij het digitale platform van de Rijksdienst voor Ondernemend nederland (RVO). De dienst belooft dat het indienen van het elektronische formulier hooguit één uur kost, mits u alle benodigde gegevens bij de hand heeft.

De verplichting staat in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Voor de totstandkoming van het ontwerpbesluit is overlegd met werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.