CSRD: Verplichte duurzaamheidsrapportage, ook over werknemers

De Europese Raad heeft eind 2022 de richtlijn voor duurzaamheids­rapportage door ondernemingen goedgekeurd, onder de afkorting CSRD. Op grond van deze Europese richtlijn, moeten grote ondernemingen gedetailleerde informatie over duurzaamheid gaan publiceren. Onder de duurzaamheidsdoelen vallen ook aspecten die HR raken, zoals het welzijn van werknemers en discriminatie op de werkvloer.

De (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) is onderdeel van de Green Deal. Deze EU-richtlijn (PDF) legt grote ondernemingen een zware verantwoordingsplicht op, met als doel duurzaamheidsnormen te harmoniseren waarmee de transitie naar een duurzame economie eenvoudiger wordt.

Nu de EU-richtlijn van kracht is, wordt in Nederland de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering voorbereid. Het wetsvoorstel gaat over de eisen voor accountants en accountantsorganisaties indien zij deze informatie controleren. Ook worden transparantieverplichtingen voor beursondernemingen uitgebreid.

Rapportageplicht voor grote bedrijven
Nu al zijn grote organisaties van openbaar belang (OOB-instellingen) en beursgenoteerde ondernemingen in de EU verplicht om niet-financiële informatie (over duurzaamheid) in het bestuursverslag op te nemen. Met het inwerkingtreden van de CSRD zijn er ook rapportageverplichtingen voor alle kleine, middelgrote én grote beursgenoteerde ondernemingen. Zij moeten daarbij verplicht EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving hanteren.

Volgens de richtlijn zijn grote bedrijven ondernemingen die op balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijden:

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.