HR Tools & Extra's

Ontslag: opzegverboden Wet werk en zekerheid

In een aantal gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet beëindigen, omdat een zogeheten opzegverbod geldt. Hier vindt een beknopt overzicht over opzegverboden in relatie tot de Wet werk en zekerheid.

In een aantal gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet beëindigen, omdat een zogeheten opzegverbod geldt. Hier vindt een beknopt overzicht over opzegverboden in relatie tot de Wet werk en zekerheid. De wet noemt een aantal omstandigheden waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet mag opzeggen:

  1. tijdens de eerste twee ziektejaren;
  2. tijdens de zwangerschap, het bevallingsverlof en de zes weken na het verlof;
  3. tijdens militaire of vervangende dienst (ook voor buitenlandse werknemers die in het land van herkomst dienstplicht hebben);
  4. vanwege het zijn lidmaatschap van (een vaste commissie van) de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
  5. wegens (kader-)lidmaatschap van de vakbond of overige vakbondsactiviteiten;
  6. omdat de werknemer verkozen is in een politiek-bestuurlijk orgaan;
  7. wegens adoptie-, pleegzorg-, ouderschaps- of zorgverlof;
  8. wegens overgang van de onderneming;
  9. wegens het weigeren van zondagarbeid.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.