Sinds januari 2020 en augustus 2022 zijn de regels voor oproepcontracten gewijzigd. Er zijn ruimere oproeptermijnen en werknemers krijgen meer zekereheid over een vast werkpatroon. Werknemers kunnen een verzoek doen voor een vast werkpatroon en werkgevers moeten na een jaar een contract aanbieden met vaste uren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor het werken met oproepkrachten.

Actuele ontwikkelingen rondom flexcontracten

Al enige tijd staat het gebruik van flexcontracten maatschappelijk onder druk, omdat een groeiende groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in verdrukking komt door het gebrek aan zekerheid. In Nederland zijn we koploper in flexwerk, maar in de gehele EU is deze ontwikkeling te zien.

We wijzen u daarom op de volgende ontwikkelingen:

 • Sinds 1 juli 2022 is in Nederland wetgeving aangepast als gevolg van een EU-brede richtlijn die werkenden recht geeft op voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden. Zo mag u nevenwerkzaamheden in principe niet meer verbieden en kunnen werknemers om een voorspelbaar werkpatroon vragen.
  U moet voortaan referentiedagen en - uren aangeven waarop het werk zal plaatsvinden. Buiten die momenten hoeft de werknemer niet meer op het werk te verschijnen.

  Daarmee wordt het voor mensen mogelijk om bijvoorbeeld meer kleine (oproep-)banen te combineren om zo meer inkomen te krijgen. Dat lukte voorheen niet, omdat zij voor één oproepbaan altijd beschikbaar moesten zijn en een tweede baan dus nooit tot de mogelijkheden behoorde.
  Belangrijk is ook dat u werknemers die een beroep doen op deze wetgeving, of anderen die hen hierbij helpen, niet mag straffen of benadelen.
  Een overzicht van deze wetswijzigingen vindt u hier

 • Een tweede belangrijke ontwikkeling is het kabinetsvoornemen om werknemers meer werkzekerheid te bieden. Daarbij zal het (weer) de norm worden dat werkgevers een vast contract aanbieden aan werknemers. Flexcontracten, zoals het nul-urencontract en het min/max-contract, verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten met meer zekerheid over roosters en uren.
  Bovendien wordt ook extern flexwerk duurder gemaakt, omdat zzp’ers verplicht worden om sociale verzekeringen af te sluiten en daarmee hun uurtarief zal stijgen.

  Uitzendbureaus mogen straks alleen diensten aanbieden met een certificaat en de Arbeidsinspectie gaat daarop controleren. Op deze manier worden allerlei omleidingsconstructies via het buitenland lastiger waarbij sociale premies niet worden afgedragen.

 • Het nieuwe kabinet zal in 2024 over de eerste concrete maatregelen hiervoor moeten beslissen.

Mensen met een oproepovereenkomst verdienen meer rechtsbescherming, vindt het kabinet. Nu weten velen met een nulurencontract of een min/maxcontract niet eens dat ze een oproepovereenkomst hebben, terwijl dat wel het geval is.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.