De overheid wil het aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarom draagt u voor werknemers met een vast dienstverband een lagere WW-premie af.

Wijziging premies vast/flex – weer hoge premie bij veel overwerk

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen van private werkgevers. De Wet arbeidsmarkt in balans regelt dat er sinds 2020 twee premietarieven zijn binnen het AWf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden.

Het lijkt dan misschien aantrekkelijk om een vaste werknemer (met een lage premieafdracht) tóch flexibel in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld met een klein vast contract en veel onregelmatig overwerk (met meer dan 30% overuren). Maar als dat gebeurt, moet de werkgever achteraf toch alsnog de hoge premie afdragen.

De minister van SZW wil de regels hiervoor echter in 2024 aanpassen, zodat werkgevers achteraf minder vaak te maken krijgen met de hogere WW-premies als er gemiddeld over het hele jaar meer is overgewerkt dan 30% van de contracturen.
Of, en wanneer, dit gaat gebeuren, hangt mede af van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023.

Voorheen werd de WW-premie (voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, Awf) per sector berekend en afgedragen. Sectoren met een hoge uitstroom naar de WW betaalden meer premie dan andere sectoren. Maar sinds 2020 is de sectorpremie vervallen en betaalt u een hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract en een lagere WW-premie voor medewerkers in vaste dienst. Daarmee wordt het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.