HR Tools & Extra's

WAB: hoge en lage WW-premie afhankelijk van contractvorm

Met de invoering van de WAB wordt het voor werkgevers sinds 2020 aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Want voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaalt u een lagere WW-premie.

Wijziging premies vast/flex – weer hoge premie bij veel overwerk

Wijziging premies vast/flex – weer hoge premie bij veel overwerk
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen van private werkgevers. De Wet arbeidsmarkt in balans regelt dat er sinds 2020 twee premietarieven zijn binnen het AWf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden.

Het lage tarief wordt voor 2022 geraamd op 2,20 procent en het hoge tarief op 7,20 procent, beide 0,50 procentpunt lager dan in 2021. Het (gewogen) gemiddelde van de AWf-werkgeverspremie bedraagt dan 3,45 procent.

Het lijkt misschien aantrekkelijk om een vaste werknemer (met een lage premieafdracht) tóch flexibel in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld met een klein vast contract en veel onregelmatig overwerk (met meer dan 30% overuren). Maar als dat gebeurt, moet de werkgever achteraf toch alsnog de hoge premie afdragen. Tijdens de coronacrisis is deze maatregel tijdelijk opgeschort, omdat er toen in sommige sectoren heel veel extra (over-)werk was. Maar vanaf 2022 treedt deze regeling weer in werking.

Voorheen werd de WW-premie (voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, Awf) per sector berekend en afgedragen. Sectoren met een hoge uitstroom naar de WW betaalden meer premie dan andere sectoren. Maar sinds 1 januari 2020 vervalt de sectorpremie en gaat u een hoge WW-premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract en een lagere voor medewerkers in vaste dienst. Daarmee maakt de WAB het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.