HR Tools & Extra's

WAB: hoge en lage WW-premie afhankelijk van contractvorm

Met de invoering van de WAB wordt het voor werkgevers sinds 2020 aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Want voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaalt u een lagere WW-premie.

WIJZIGING CORONACRISIS

Let op: vanwege de coronacrisis moeten de meeste organisaties afschalen, maar er zijn ook plekken waar personeel veel moet overwerken (zoals in de zorg). Normaal gesproken, moet bij te veel overwerk alsnog de hoge WW-premie worden afgedragen. Maar voor 2020 en 2021 geldt deze regel tijdelijk niet.

Let op: per 1 juli 2021 heeft het kabinet besloten de Awf-premie verder te verlagen en maakt daarmee de personeelslasten lager voor alle werkgevers. Dat gebeurt met de verlaging van de werkgeverspremie AWf in 2021, waardoor de loonkosten ook omlaag gaan. De premiepercentages van de AWf kunnen worden verlaagd met 2,32 %-punt:

  • Van 2,70% naar 0,38% voor vaste arbeidscontracten.
  • Van 7,70 naar 5,38% voor flexibele arbeidscontracten.

Voorheen werd de WW-premie (voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, Awf) per sector berekend en afgedragen. Sectoren met een hoge uitstroom naar de WW betaalden meer premie dan andere sectoren. Maar sinds 1 januari 2020 vervalt de sectorpremie en gaat u een hoge WW-premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract en een lagere voor medewerkers in vaste dienst. Daarmee maakt de WAB het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.