Buitenlandse arbeidskrachten en kenniswerkers, 30%-regeling

Het bedrijfsleven zit te springen om buitenlandse arbeidskrachten, niet alleen aan de onderkant van de arbeidsmarkt maar ook voor hoog gespecialiseerde functies. Zo werken in de tech-regio Eindhoven bijvoorbeeld duizenden expats in de chipsector. Zij mogen voor vijf jaar 30% van hun loon onbelast ontvangen, maar er wordt een versobering ingezet.

Buitenlandse werknemers uit EU-landen mogen in Nederland werken, vanwege het recht op vrij verkeer van mensen en goederen. Maar in bepaalde sectoren is ook personeel nodig van buiten de EU, omdat zij beschikken over kennis en vaardigheden die hier hard nodig zijn. Dat kan alleen als zij een verblijfsvergunning hebben.

Voorwaarden 30%-regeling
Expats (van binnen en buiten de EU) die in ons land komen werken en wonen, moeten hoge kosten maken. Daarom mogen zij onder de volgende voorwaarden maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen:

  • Werkgevers mogen de regeling voor maximaal 60 maanden toepassen. Per 1 januari 2024 geldt dat de 30%-regeling nog maar mag worden toegepast tot de maximale bezoldiging zoals bepaald in de Wet normering topinkomens, de zogenoemde Balkenendenorm (2024: EUR 233.000).

  • Verder komt niet elke buitenlandse werknemer zomaar in aanmerking voor deze regeling. De werknemer moet wel een specifieke deskundigheid hebben, die wordt afgelezen aan het inkomen. In 2023 wordt de norm gesteld op een belastbaar jaarloon dat meer is dan € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling.

  • Voor werknemers met een mastertitel die jonger zijn dan 30 jaar, moet het jaarloon meer zijn dan € 31.891, exclusief de gerichte vrijstelling.

  • Werknemers die promoveren of wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen hoeven niet aan de inkomensnorm te voldoen. Dit geldt ook voor artsen die tot medisch specialist worden opgeleid.

  • In uitzonderlijke gevallen kan de 30%-regeling worden toegepast voor buitenlandse deskundigheid die schaars is, maar waarvan de salarissen afwijken. Dat geldt bijvoorbeeld voor artiesten en topsporters.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.