HR Tools & Extra's

Addendum arbeidsovereenkomst WAB, model

Met de komst van de WAB per 1 januari 2020, gaat u voor werknemers met een vast dienstverband de lage WW-premie betalen. Soms werken medewerkers wel in vaste dienst, maar hebben ze nog een ‘oud’ arbeidscontract voor bepaalde tijd. U hoeft dan geen nieuw contract te maken, maar kunt volstaan met dit addendum.

In de praktijk komt het nogal eens voor dat u werknemers in dienst hebt die eerst in tijdelijke dienst waren, maar daarna in vaste dienst zijn gekomen zonder dat daarvoor een nieuwe arbeidsovereenkomst op schrift is gesteld.

Uitstel addendum arbeidsovereenkomst naar 1 juli 2020

Werkgevers hebben normaal gesproken nog tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers alsnog een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie. Maar door de coronacrisis is het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen. Daarom wordt deze termijn verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt daarmee tot en met 30 juni 2020.

Concreet betekent dit dat werkgevers de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vòòr 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Als niet voor 1 juli 2020 aan deze voorwaarden is voldaan en de arbeidsovereenkomst nog wel voortduurt na 31 juni, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.