Bij payrolling werkt het personeel langere tijd bij de opdrachtgever, maar het is in dienst van de payroll onderneming. Bedrijven die hun personeel bij een payrollbedrijf onderbrengen, zijn verlost van alle administratieve handelingen, maar de constructie is niet onomstreden.

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrolling. Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde
arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. Ook krijgen
zij per 1 januari 2021 recht op een ‘adequate pensioenregeling’. De uitgangspunten voor een
adequaat pensioen worden opgenomen in een apart besluit. Payrollen blijft mogelijk om inleners te
ontzorgen.

U bent nu verplicht de arbeidsvoorwaarden die u hanteert aan het uitzend- of payrollbedrijf kenbaar maken, voorafgaand aan de terbeschikkingstelling. Maak hierover dus vooraf duidelijke afspraken met het payrollbedrijf.

Dit is sinds 2020 veranderd

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.