Alle werkgevers die personeel inlenen, hebben te maken met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De wet is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord, waarin is afgesproken om een einde te maken aan verschillende misstanden op de arbeidsmarkt.

De Wet aanpak schijnconstructies is sinds 1 juli 2015 van kracht, maar een delen ervan zijn op 1 januari 2016 en op 1 januari 2017 ingegaan.

Herziening detacheringsrichtlijn 2020
Op 28 juni 2018 is de herziene detacheringsrichtlijn aangenomen (EU-richtlijn 2018/957), die 30 juli 2020 is  ingevoerd. Door de wijziging wordt het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers kleiner. Dat bevordert een gelijk speelveld tussen ondernemingen en gaat verdringing van het lokale arbeidsaanbod tegen.

De herziene Detacheringsrichtlijn wordt onder meer geïmplementeerd in de WagwEU en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet Avv).

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.