HR Tools & Extra's

Schijnconstructies tegengaan in wet vastgelegd

Alle werkgevers die personeel inlenen, hebben te maken met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De wet is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord, waarin is afgesproken om een einde te maken aan verschillende misstanden op de arbeidsmarkt.

De Wet aanpak schijnconstructies is sinds 1 juli 2015 van kracht, maar een delen ervan zijn op 1 januari 2016 en op 1 januari 2017 ingegaan.

Herziening detacheringsrichtlijn 2020
Op 28 juni 2018 is de herziene detacheringsrichtlijn aangenomen (EU-richtlijn 2018/957), die uiterlijk 30 juli 2020 wordt ingevoerd. De herziene richtlijn heeft als doel een nieuwe en betere balans te vinden tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers.

Schijnconstructies slecht voor werkgevers en werknemers
Werkgevers die de cao eerlijk toepassen, hebben er last van als collega-werkgevers de cao ontduiken, bijvoorbeeld door met illegale of onderbetaalde krachten te werken. Werknemers hebben last van schijnconstructies omdat zij worden verdrongen van de arbeidsmarkt door goedkope arbeidskrachten uit andere landen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.