HR Tools & Extra's

Verlofvormen: schema bijzonder verlof

In dit schema vindt u een helder overzicht met puntsgewijs de verschillende vormen van bijzonder verlof en de mogelijkheden van financiering daarvan.

Om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken, bestaat er voor werknemers een groot aantal wettelijke verlofmaatregelen.  Sommige regelingen zijn verplicht, terwijl andere in overleg tussen werkgever en werknemer kunnen worden ingevuld. In veel gevallen moet de werkgever salaris doorbetalen. Maar, zoals u in het schema hieronder kunt zien, in enkele gevallen neemt de overheid de financiering –gedeeltelijk- over.

Aanpassingen sinds 2018

  • Sinds 1 april 2016 hebben werkneemsters die zwanger zijn van een meerling recht op vier extra weken zwangerschapsverlof. Een werkneemster kan hierdoor acht tot tien weken (in plaats van vier tot zes weken) voor de bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaan. Bij een vroegtijdige bevalling, konden moeders niet altijd profiteren van de langere verlofperiode. Sinds 1 april 2018 is daarom de wet gewijzigd. Bij vroegtijdige bevalling van een meerling, neemt het bevallingsverlof toe met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde dan tien weken.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.