HR Tools & Extra's

Verlofvormen: schema bijzonder verlof

In dit schema vindt u een helder overzicht met puntsgewijs de verschillende vormen van bijzonder verlof en de mogelijkheden van financiering daarvan.

Om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken, bestaat er voor werknemers een groot aantal wettelijke verlofmaatregelen.  Sommige regelingen zijn verplicht, terwijl andere in overleg tussen werkgever en werknemer kunnen worden ingevuld. In veel gevallen moet de werkgever salaris doorbetalen. Maar, zoals u in het schema hieronder kunt zien, in enkele gevallen neemt de overheid de financiering –gedeeltelijk- over.

Wetswijzigingen verlofvormen

De afgelopen jaren is een aantal wetwijzigingen doorgevoerd met gevolgen voor verschillende vormen van (betaald) bijzonder verlof. Dat begon in 2019 met de Wet WIEG, die inmiddels alweer is opgegaan in de WAZO.

Aanpassingen door wet WIEG

  • Kraamverlof is nu Geboorteverlof. Het sinds 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen.

  • Partners hebben sinds 1 juli 2020 recht op Aanvullend Geboorteverlof van vijf maal de wekelijkse arbeidsduur. Dit verlof dient te worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon.

  • Tevens is het Adoptieverlof verruimd van 2 naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.

Bundeling in de WAZO

De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, aanvullend geboorteverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en kort- en langdurend zorgverlof.

Vaak bestaat er recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling of op een uitkering: zwangerschaps- en bevallingsuitkering, adoptie- en pleegzorguitkering, geboorteverlofuitkering. De uitkeringen op grond van de WAZO worden uitgevoerd door UWV.

  • Sinds 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. Hiermee voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen verbetert. 

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.