In dit schema vindt u een helder overzicht met puntsgewijs de verschillende vormen van bijzonder verlof en de mogelijkheden van financiering daarvan.

Meer samenhang in bijzonder verlof

Het stelsel voor bijzonder verlof is in de afgelopen jaren steeds weer uitgebreid, waardoor meer mogelijkheden zijn ontstaan voor mensen om hun werk en zorgtaken te combineren. Maar ook hier is het stelsel er niet transparanter op geworden.

Daarom moet de Wet arbeid en zorg op de helling, waardoor werknemers beter voor hun eigen situatie een weloverwogen keuze kunnen maken. De aanzetten voor de vereenvoudiging zijnn in 2023 in beeld gebracht, ook door de SER.

Het nieuwe kabinet zal hier in 2024 verder uitwerking aan gaan geven.

Om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken, bestaat er voor werknemers een groot aantal wettelijke verlofmaatregelen.  Sommige regelingen zijn verplicht, terwijl andere in overleg tussen werkgever en werknemer kunnen worden ingevuld. In veel gevallen moet de werkgever salaris doorbetalen. Maar, zoals u in het schema hieronder kunt zien, in enkele gevallen neemt de overheid de financiering –gedeeltelijk- over.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.