Verlofregelingen voor ouders, schema

Werkende ouders kunnen gebruikmaken van verschillende verlofregelingen waardoor zij beter in staat zijn om voor hun kind te zorgen. Uiteraard zijn er regelingen voor de moeder rondom de zwangerschap. Maar ook daarna hebben beide partners recht op verschillende van verlof. In dit schema zijn de verlofregelingen voor ouders bij elkaar gebracht.

De verlofregelingen zijn onderdeel van de Wet arbeid en zorg (WAZO). De WAZO is bedoeld om het werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren. Overigens zijn de regelingen in de WAZO niet alleen bedoeld voor ouders: zo geldt het kort- en langdurend zorgverlof bijvoorbeeld niet alleen voor ouders en kinderen.

In het volgende schema, hebben we de verlofregelingen speciaal voor ouders op een rij gezet.

SCHEMA BIJZONDER VERLOF VOOR OUDERS

ZWANGERSCHAPSVERLOF EN BEVALLINGSVERLOF

Voor:

Moeder

Aanvragen bij:

·         Moeder vraagt verlof aan bij werkgever

·         Werkgever vraagt 4 weken voor ingang verlof uitkering aan bij UWV

Betaald door:

UWV doet uitkering, werkgever hoeft loon niet door te betalen

Hoeveel:

100% van het sociale verzekeringsloon (sv-loon)

Opnametermijn

Vanaf 6 tot uiterlijk 4 weken voor de verwachte geboortedatum. Werkneemster mag het bevallingsverlof ook flexibel opnemen, mits direct na de bevalling maar ten minste 6 weken verlof worden opgenomen. Het restant mag op een later tijdstip (gespreid) worden opgenomen.

Bij een meerling gaat het verlof op 10 tot uiterlijk 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum in. Het totale verlof bij een meerling is minimaal 20 weken.

 

Als de moeder tijdens of kort na de bevalling overlijdt, mag de partner de rest van het bevallingsverlof opnemen. Dat mag ook als de moeder niet werkte of zelfstandige was.

Verlofduur:

16 weken

CALAMITEITENVERLOF VOOR BEVALLING

Voor:

Partner

Aanvragen bij:

Partner vraagt verlof aan bij eigen werkgever

Betaald door:

De werkgever betaalt het loon door tijdens het calamiteitenverlof, maar check cao of daar een beperking in staat.

Hoeveel:

Volledig loon

Opnametermijn:

De dag (evt. dagen) van de bevalling

Verlofduur:

Zo lang als nodig om bij de bevalling te zijn, maar niet langer dan dat

GEBOORTEVERLOF

Voor:

Partner

Aanvragen bij:

Partner vraagt verlof aan bij eigen werkgever

Betaald door:

De werkgever betaalt het loon door tijdens het geboorteverlof

Hoeveel:

Volledig loon

Opnametermijn:

Geboorteverlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte

Verlofduur:

1x de wekelijkse arbeidsduur in uren (dus bijvoorbeeld 38 of 40 uur verlof bij een voltijdsbaan, wat neerkomt op 5 dagen verlof)

AANVULLEND GEBOORTEVERLOF

Voor:

Partner

Aanvragen bij:

·         Partner vraagt verlof aan bij eigen werkgever

·         Werkgever vraagt uitkering aan bij UWV

Betaald door:

UWV doet uitkering, werkgever hoeft loon niet door te betalen

Hoeveel:

70% van het sociale verzekeringsloon (sv-loon)

Opnametermijn:

Aanvullend Geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na geboorte. Opname  moet in hele weken en volgt pas na het opnemen van het reguliere geboorteverlof. In overleg met werkgever mag het verlof eventueel gespreid worden opgenomen.

Verlofduur:

5x de wekelijkse arbeidsduur per week in volledige weken

ADOPTIE- EN PLEEGZORGVERLOF

Voor:

Werknemer die kind adopteert of pleegouder wordt

Aanvragen bij:

•             Werknemer vraagt verlof aan bij eigen werkgever

•             Werkgever vraagt uitkering aan bij UWV

Betaald door:

UWV doet uitkering, werkgever hoeft loon niet door te betalen

Hoeveel:

100% van het sociale verzekeringsloon (sv-loon)

Opnametermijn:

De werknemer neemt binnen 26 weken verlof op: vanaf 4 weken voor de komst van het adoptie- of pleegkind tot en met 22 weken erna

Verlofduur:

Maximaal 6 weken

OUDERSCHAPSVERLOF ONBETAALD

Voor:

Ouder met een (adoptie)kind onder de 8 jaar

Aanvragen bij:

Werknemer vraagt het verlof aan bij de werkgever

Betaald door:

Niet betaald, maar check de cao op andere afspraken hierover

Hoeveel:

n.v.t.

Opnametermijn:

Twee maanden vooraf aanvragen. Opnemen tot de datum waarop het kind 8 jaar wordt

Verlofduur:

Maximaal 26 keer de arbeidsduur per week (per kind), waarvan 17 weken onbetaald verlof

BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF

Voor:

Ouder met een (adoptie)kind in het eerste levensjaar

Aanvragen bij:

•             Werknemer vraagt verlof aan bij eigen werkgever

•             Werkgever vraagt uitkering aan bij UWV

Betaald door:

UWV doet uitkering, werkgever hoeft loon niet door te betalen

Hoeveel:

70% van het sociale verzekeringsloon (sv-loon)

Opnametermijn:

Tot 9 weken voordat het kind 1 jaar wordt. Voor pleeg- en adoptieouders geldt dat het verlof in het eerste jaar van de plaatsing moet worden opgenomen.

Verlofduur:

9 weken betaald verlof in van het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken van het ouderschapsverlof zijn onbetaald (zie onbetaald ouderschapsverlof). De wet geldt ook bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet, voor zover zij nog in het eerste levensjaar zijn en voor zover er nog recht op ouderschapsverlof is.                                                       

KORTDUREND ZORGVERLOF

Voor:

Ouder

Aanvragen bij:

•             Werknemer vraagt verlof aan bij eigen werkgever

Betaald door:

De werkgever betaalt het loon door

Hoeveel:

Volledig loon

Opnametermijn:

Voorafgaand aan het zorgverlof, afhankelijk van de situatie

Verlofduur:

Zo lang als nodig is om voor een korte periode te zorgen voor een ziek kind en de werknemer daardoor niet kan komen werken. Per 12 achtereenvolgende maanden, mag maximaal 2 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof worden opgenomen (komt neer op 2 weken)                                            

LANGDUREND ZORGVERLOF

Voor:

Ouder

Aanvragen bij:

•             Werknemer vraagt verlof aan bij eigen werkgever

Betaald door:

Niet betaald, maar check de cao op andere afspraken hierover

Hoeveel:

n.v.t.

Opnametermijn:

Voorafgaand aan het zorgverlof, afhankelijk van de situatie

Verlofduur:

Zo lang als nodig is voor noodzakelijke verzorging van een ziek of hulpbehoevend kind en de werknemer daardoor niet kan komen werken. Per 12 achtereenvolgende maanden, mag maximaal 6 maal de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof worden opgenomen (komt neer op 6 weken onbetaald zorgverlof)                                  

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.