HR Tools & Extra's

Aanvraagformulier (betaald) ouderschapsverlof

De werknemer met een kind tot 8 jaar heeft recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof. Sinds 2 augustus 2022, worden 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald door middel van een uitkering van UWV.

Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, omdat het bedoeld is om ouders tijd met hun kind te gunnen na de geboorte van hun kind. Ook bij adoptie en pleegzorg is er recht op ouderschapsverlof, vanaf het moment dat de werknemer de zorg over het kind krijgt, mits het kind jonger is dan 8 jaar.

Het recht op verlof geldt per kind. Bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen, kan dus ook voor elk adoptiekind 9 weken betaald ouderschapsverlof worden aangevraagd. Maar bij de gelijktijdige opname van meerdere pleegkinderen, is er slechts recht op één uitkering.

Er kan ook recht zijn op ouderschapsverlof als er geen wettelijke (familie-)band is met het kind. Voorwaarde is dat het kind op het zelfde adres woont volgens de Gemeentelijke basisadministratie en de werknemer duurzaam de verzorging en de opvoeding van het kind op zich heeft genomen. Kijk ook in de cao, want daar kunnen nadere afspraken staan over de verlofduur en eventueel zelfs over de doorbetaling van loon.

U mag niet weigeren
(Betaald) ouderschapsverlof is een recht voor ieder kind van de werknemer onder de 8 jaar (bij een tweeling geldt dus dubbel verlofrecht). Op het aanvraagformulier laat u de werknemer invullen voor welk kind hij/zij verlof vraagt. U mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, kunt u wel in overleg gaan met de werknemer om het verlof op een andere manier in te roosteren. Dat kan ook als de werknemer speciale wensen heeft.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.