Verlofvormen: stroomlijnen voor meer eenvoud en uniformiteit

Enkele dagen na de val van het kabinet, presenteerde de minister van SZW haar plannen voor een eenvoudiger verlofstelstel. Hier ziet u de kernpunten hiervan. Een nieuw kabinet moet hiervoor de de wet aanpassen.

Een goed verlofstelsel ondersteunt werknemers volgens de minister 'in het vinden van een evenwicht tussen werk en zorgtaken'. Verder maakt het een gelijke verdeling van zorgtaken tussen partners mogelijk en draagt het bij aan het verhogen van de arbeidsparticipatie.

De afgelopen jaren is veel aan het verlofstelsel gewijzigd, waardoor het nu nodig is om het te vereenvoudigen en uniformeren. Doel is, dat het stelsel begrijpelijker wordt en de administratieve lasten afnemen. Uiteindelijk moet er een stelsel komen dat werknemers en werkgevers meer duidelijkheid en flexibiliteit biedt bij het opnemen van bijzonder verlof, stelt de minister.
Haar voorstellen moeten nog wel verder met het UWV en sociale partners worden uitgewerkt.

Randvoorwaarden voor wijziging van de wet
Als de plannen doorgaan, moet de minister van SZW de Wet arbeid en zorg (WAZO) wijzigen. 

Randvoorwaarden zijn dat de voorstellen goed uitvoerbaar zijn, of er geen extra kosten door ontstaan en of er risico’s zijn op misbruik. Of dit vervolgproces zo door kan gaan, zal waarschijnlijk onderdeel worden van de kabinetsformatie.

BELANGRIJKSTE VOORSTEL WIJZIGING VERLOFVORMEN 2024

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten van het voorstel:

Uniformering opnameperiode:

De minister streeft ernaar om de periode waarin het verlof kan worden opgenomen te uniformeren. Momenteel verschillen de opnameperiodes per regeling, wat leidt tot verwarring en complexiteit. Het voorstel is om de langste opnametermijn te hanteren, namelijk twaalf maanden na de geboorte van het kind of opname van het kind in het gezin. Hierbij blijft het zwangerschaps- en bevallingsverlof ongewijzigd, vanwege de bestaande gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Uniformering aanvraagmoment:

Momenteel verschilt het aanvraagmoment voor verlofuitkeringen per regeling, wat leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid. De minister stelt voor om het aanvraagmoment te harmoniseren, waarbij twee opties worden overwogen:

a. Aanvraag van alle verlofuitkeringen alleen voorafgaand aan de verlofopname.

b. Flexibel aanvraagmoment: voorafgaand, tijdens en na de verlofopname.

De voor- en nadelen van beide opties worden afgewogen, waarbij eenvoud, duidelijkheid en flexibiliteit belangrijke aspecten zijn.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.