Het is niet ongebruikelijk dat medewerkers romantische relaties aangaan met collega’s of met anderen waarmee de organisatie in contact staat. Naast een algemeen geldende gedragscode, kunt u er voor kiezen om gewenste affectieve relaties vast te leggen. Hiermee heeft u zekerheid dat de relatie gewenst is en kunt u de gedragsregels binnen de organisatie bevestigen.

Om duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met affectieve relaties op het werk, is het verstandig om een gedragscode op te stellen, waarin u opneemt dat deze relaties gemeld moeten worden. Zie hiervoor de link naast dit artikel.

Daarnaast kunt u duidelijkheid krijgen door affectieve relaties op het werk vast te leggen. Hiervoor kunt u het bijgevoegde meldingsformulier gebruiken.

Meldingsformulier affectieve relaties
Met het invullen van het meldingsformulier, bevestigen de melders dat de affectieve relatie op het werk van vrijwillige aard is. De betrokken partijen in de relatie verklaren dat zij zich professioneel zullen opstellen en elkaar niet zullen bevoor- of benadelen. Dit geldt ook ingeval de relatie stopt.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.