Waar mensen samenwerken, ontstaan vanzelf relaties. In de meeste gevallen blijven die collegiaal, maar soms ontstaan vriendschappen, liefdesrelaties of losse (seksuele) contacten. In deze gedragscode kunt u regels vastleggen over de omgang met affectieve relaties op het werk.

Iedereen heeft recht op vrije partnerkeuze, ook op het werk. Dat is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en in Europese verdragen over mensenrechten en privacy. Verbieden van liefdesrelaties is dus niet mogelijk. Belangrijkste voorwaarde voor de werkgever is wel, dat er geen integriteitsschendingen plaatsvinden en dat het werk er niet onder lijdt.

Grenzen stellen in een gedragscode

Naarmate de organisatie groter is, kunnen regels voor affectieve relaties duidelijkheid bieden over grenzen, maatregelen en dilemma’s. Bovendien kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van het overtreden van de gedragscode.

Uitgangspunt is dat affectieve relaties worden gemeld aan de werkgever, zodat deze eventueel maatregelen kan treffen. Van werkenden wordt verder verwacht dat zij zich houden aan de regels in de gedragscode.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.