Grensoverschrijdend gedrag, Protocol

Dit protocol voor grensoverschrijdend gedrag stelt de normen vast waar de organisatie voor staat en wijst de weg naar de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie. Verder beschrijft het protocol de sancties die genomen worden wanneer een medewerker de normen in het protocol schendt met grensoverschrijdend gedrag.

Verplichte gedragscode Grensoverschrijdend gedrag

Het kabinet heeft een actieprogramma gelanceerd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, waarbij veel aandacht is voor het verbeteren van de situatie op de werkplek. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer houdt het maatschappelijke gesprek op gang en adviseert het kabinet over de totstandkoming en uitvoering van het actieprogramma.

In 2024 werkt het ministerie van SZW aan wet- en regelgeving over het verplichten van een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers.

Een protocol voor grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om de medewerkers te helpen bij het herkennen en te reageren op situaties waarin ze worden blootgesteld aan ongepaste of ongewenste gedragingen van andere medewerkers of managers. Het protocol is van toepassing op alle denkbare vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en agressie.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.