HR Tools & Extra's

Grensoverschrijdend gedrag, Protocol

Dit protocol voor grensoverschrijdend gedrag stelt de normen vast waar de organisatie voor staat en wijst de weg naar de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie. Verder beschrijft het protocol de sancties die genomen worden wanneer een medewerker de normen in het protocol schendt met grensoverschrijdend gedrag.

Een protocol voor grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om de medewerkers te helpen bij het herkennen en te reageren op situaties waarin ze worden blootgesteld aan ongepaste of ongewenste gedragingen van andere medewerkers of managers. Het protocol is van toepassing op alle denkbare vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en agressie.

Normen en richtlijnen
Het protocol is onderdeel van het beleid voor grensoverschrijdend gedrag protocol voor grensoverschrijdend gedrag en komt voort uit de plicht in de Arbowet om een werkomgeving te creëren die vrij is van (seksuele) intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag.

Dit is belangrijk om te waarborgen dat medewerkers zich prettig en veilig voelen in hun werkomgeving, wat kan bijdragen aan hun productiviteit en motivatie. Met het protocol kunnen alle medewerkers kennis nemen van de normen en richtlijnen. Ook wijst het protocol de weg naar de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.