In dit beleidsplan wordt binnen de kaders van het Arbobeleid de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, discriminatie, agressie en geweld nader uitgewerkt. In de Arbo-wet is de bepaling opgenomen, dat de werkgever verplicht is om werknemers zo veel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van bovengenoemde vormen van ongewenst gedrag.

Verplichte gedragscode Grensoverschrijdend gedrag

Het kabinet heeft een actieprogramma gelanceerd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, waarbij veel aandacht is voor het verbeteren van de situatie op de werkplek. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer houdt het maatschappelijke gesprek op gang en adviseert het kabinet over de totstandkoming en uitvoering van het actieprogramma.

In 2024 werkt het ministerie van SZW aan wet- en regelgeving over het verplichten van een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers.

In dit beleidsplan worden maatregelen voor intimidatie, agressie, discriminatie, geweld en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag nader uitgewerkt. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever de veiligheid en gezondheid van werknemers moet beschermen. Daarbij moet de werkgever speciale aandacht geven aan een beleid dat er op is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

Op basis van deze bepalingen van de  Arbowet, kunnen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag niet worden getolereerd. Maar natuurlijk gelden hiernaast ook de waarden van goed werkgeverschap.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.