HR Tools & Extra's

Grensoverschrijdend gedrag, Beleidsplan

In dit beleidsplan wordt binnen de kaders van het Arbobeleid de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, discriminatie, agressie en geweld nader uitgewerkt. In de Arbo-wet is de bepaling opgenomen, dat de werkgever verplicht is om werknemers zo veel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van bovengenoemde vormen van ongewenst gedrag.

In dit beleidsplan worden maatregelen voor intimidatie, agressie, discriminatie, geweld en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag nader uitgewerkt. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever de veiligheid en gezondheid van werknemers moet beschermen. Daarbij moet de werkgever speciale aandacht geven aan een beleid dat er op is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

Op basis van deze bepalingen van de  Arbowet, kunnen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag niet worden getolereerd. Maar natuurlijk gelden hiernaast ook de waarden van goed werkgeverschap.

Voor mensen binnen de organisatie
Dit beleidsplan richt zich op de contacten tussen medewerkers, ongeacht hun positie binnen de organisatie. Het is van essentieel belang dat het mogelijk is om eventuele misstanden bespreekbaar te maken, door het slachtoffer maar ook door collega’s die grensoverschrijdend gedrag bij anderen waarnemen.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.