HR Tools & Extra's

Werving en selectie: 12 richtlijnen voor transparante sollicitatieprocedure, checklist

De minister van SZW werkt aan een wet waardoor werkgevers een transparantie sollicitatieprocedure moeten (gaan) hanteren. In deze checklist staan 12 richtlijnen waarmee u de sollicitatieprocedure zo objectief mogelijk inricht.

Het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, is het doel van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. De wet is nog in behandeling, maar kan in principe vanaf juli 2023 ingaan.
Werkgevers moeten van de wet een transparante sollicitatieprocedure gaan voeren. Dat kan met vooraf opgestelde selectiecriteria, die niet tijdens de procedure mogen worden aangepast en die zo objectief mogelijk worden geformuleerd.

Ook moeten werkgevers zelf inzichtelijk maken of en welke algoritmes zij gebruiken bij de werving en selectie, en hoe deze algoritmes werken. Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor die algoritmes en kunnen dus bestraft worden als die algoritmes ten onrechte discrimineren, ook al is dat onbedoeld.

Ook voor uitzendbureaus
Uitzendbureaus vallen ook onder de wet. Ontvangt een uitzendbureau straks een discriminerend verzoek, dan wordt het bureau verplicht in gesprek te gaan over de discriminerende opdracht. Leidt dat niet tot aanpassing van de opdracht, dan wordt het uitzend- of bemiddelingsbureau verplicht een melding te doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.