Werving en selectie: 12 richtlijnen voor transparante sollicitatieprocedure, checklist

De minister van SZW werkte aan een wet waardoor werkgevers een transparantie sollicitatieprocedure moesten hanteren. In deze checklist staan 12 richtlijnen waarmee u de sollicitatieprocedure zo objectief mogelijk inricht. De checklist is nog steeds relevant voor uw werving- en selectieprocedure, ookal wordt de wet niet ingevoerd.

LET OP: Wet Toezicht gelijke kansen werving & selectie wordt niet ingevoerd!

Op 26 maart 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt weggestemd. De minister van SZW had eerder al aanpassingen voorgesteld, waardoor kleinere bedrijven zouden worden ontzien, maar dat heeft de Senaat toch niet overtuigd. Het is nu aan het nieuwe kabinet om te besluiten of nog wetgeving wordt gemaakt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Voor de duidelijkheid: het is nu al verboden om bij sollicitaties onderscheid te maken op grond van geslacht, leeftijd, geloof, afkomst, of op welke grond dan ook. De intentie van de wet was vooral om werkgevers ertoe aan te zetten om objectiever te werven en selecteren, op basis van competenties.

Veel HR-professionals zullen een dergelijke werkwijze al adviseren aan hun management, omdat zo een diverser en (bewezen) productiever personeelsbestand gevormd kan worden. Bovendien is de arbeidsmarkt blijvend krap en kunnen veel werkgevers het zich toch al niet veroorloven om alleen maar mensen aan te nemen die op henzelf lijken.

 

Het zou daarom kunnen, dat arbeidsdiscriminatie op termijn minder wordt. Want iedere arbeidskracht die nu beschikbaar is, heeft al een veel grotere kans op een baan, dan in tijden met een zeer ruime arbeidsmarkt.

Het College voor de Rechten van de Mens ziet het probleem van structurele arbeidsmarktdiscriminatie en stelt dat de meldplicht een positieve bijdrage kan leveren op de terugdringing hiervan. Het College plaatst echter wel kanttekeningen bij de te verwachten effectiviteit en uitvoerbaarheid  van de meldplicht.

Want het uitzendbureau moet discriminatie wel kunnen herkennen en in staat zijn om het vermoeden van discriminatie te onderbouwen met feiten die voor de Inspectie te controleren zijn. Het College adviseert de regering daarom om ervoor te zorgen dat bij intermediairs specifieke aandacht is voor zowel directe als indirecte vormen van discriminatie.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.