Werving: HR mag niet discrimineren, maar er komt geen wet

Werkgevers mogen niet dicrimineren bij werving en selectie. Maar een wet die zou verplichten tot een objectieve werving- en selectieprocedure, wordt niet ingevoerd. Wel komt er een richjtlijn aan voor loontransparantie.

Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie gaat niet door, EU Richtlijn gelijke beloning wél

Op 26 maart 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt weggestemd. De minister van SZW had eerder al aanpassingen voorgesteld, waardoor kleinere bedrijven zouden worden ontzien, maar dat heeft de Senaat toch niet overtuigd. Het is nu aan het nieuwe kabinet om te besluiten of nog wetgeving wordt gemaakt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Voor de duidelijkheid: het is nu al verboden om bij sollicitaties onderscheid te maken op grond van geslacht, leeftijd, geloof, afkomst, of op welke grond dan ook. De intentie van de wet was vooral om werkgevers ertoe aan te zetten om objectiever te werven en selecteren, op basis van competenties.

Veel HR-professionals zullen een dergelijke werkwijze al adviseren aan hun management, omdat zo een diverser en (bewezen) productiever personeelsbestand gevormd kan worden. Bovendien is de arbeidsmarkt blijvend krap en kunnen veel werkgevers het zich toch al niet veroorloven om alleen maar mensen aan te nemen die op henzelf lijken.

EU-richtlijn transparante beloning
Wat er wel aankomt is een nieuwe EU Richtlijn voor gelijke en transparante beloning, die rond 2025 in Nederland zal worden ingevoerd.

Na invoering van de richtlijn in Nederland, mag de werkgever niet meer aan de sollicitant vragen hoe hoog het huidige salaris is.
Bovendien hebben sollicitanten direct recht om te weten wat het salarisbod is; dit moet o.a. duidelijk worden gemaakt in de wervingstekst.

De arbeidsmarkt moet gelijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Maar in de praktijk vragen werkgevers bij uitzendbureaus of die liever geen ‘Marokkaan’ willen sturen. De Arbeidsinspectie heeft sinds 2019 de bevoegdheid om daar tegen op te treden en om boetes uit te delen. Maar ook HR-professionals en OR-leden krijgen een belangrijke taak. Bedrijven moeten verplicht beleid maken, maar ook daadwerkelijk actie ondernemen. 

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.