HR Tools & Extra's

HR moet vanaf 2019 anti-discriminatiebeleid maken én uitvoeren

Werkgevers moeten straks verplicht beleid voeren om discriminatie tegen te gaan bij werving en selectie. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete. HR-professionals en de OR krijgen hierbij een belangrijke rol in.

De arbeidsmarkt moet gelijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Maar in de praktijk vragen werkgevers bij uitzendbureaus of die liever geen ‘Marokkaan’ willen sturen. De Inspectie SZW krijgt vanaf 2019 de bevoegdheid om daar tegen op te treden en om boetes uit te delen. Maar ook HR-professionals en OR-leden krijgen een belangrijke taak. Bedrijven moeten verplicht beleid maken, maar ook daadwerkelijk actie ondernemen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de wet wijzigen waardoor dit verplicht wordt. De maatregelen moeten in de loop van 2019 ingaan.

Belangrijke rol voor HR-professionals en OR
Van Ark gaat de kennis en bewustwording vergroten over de impact van discriminatie, uitsluiting en ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo komen er campagnes en bijeenkomsten om (positieve) ervaringen te delen, maar ook het gebruik van nieuwe instrumenten te bevorderen. Bij bedrijven worden pilots gehouden om de werving- en selectieprocedure zoveel mogelijk discriminatievrij in te richten. De resultaten worden doorontwikkeld, zodat zij relevant zijn voor alle discriminatiegronden en worden gedeeld met werkgevers, werknemers en personeelsfunctionarissen.

Verder moet werving- en selectie minder op de onderbuik plaatsvinden en meer op basis van de best beschikbare (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring. Werkgevers en personeelsfunctionarissen moeten weten hoe ze die effectief kunnen toepassen. Daar wordt ook de OR bij betrokken, omdat die als taak heeft goed werkgeverschap te stimuleren.

Inspectie SZW gaat handhaven
Nieuw is dat de Inspectie SZW hier op gaat inspecteren en toezien. Zij wordt bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden op dit terrein als daar aanleiding voor is. Daarbij wordt ook de werving en selectie door externe partijen betrokken, zoals uitzend- en recruitmentbureaus.

Verder zal de inspectie ook kijken naar de rol van geautomatiseerde systemen en algoritmen. Vooruitlopend op de wetswijziging gaat de Inspectie verkennende inspecties doen bij werkgevers en intermediairs.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.