HR Tools & Extra's

Werving: HR moet anti-discriminatiebeleid maken én uitvoeren

Werkgevers moeten verplicht beleid voeren om discriminatie tegen te gaan bij werving en selectie. Bovendien moeten organisaties daarvoor ant-discriminatiebeleid op papier gaan zetten. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete. HR-professionals en de OR krijgen hierbij een belangrijke rol in.

Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel voor de Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze wet wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het wetsvoorstel regelt dat organisaties een werkwijze moeten hebben die gelijke kansen biedt in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop.

Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze bovendien schriftelijk vastleggen. Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een werkgever ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd.

De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers een dergelijke werkwijze hebben. Als die ontbreekt, kan de Inspectie een boete opleggen, die vervolgens ook openbaar wordt gemaakt. Het doel is om werkgevers bewuster te maken van arbeidsmarktdiscriminatie.

Het wetsvoorstel moet nog naar de Eerste Kamer. Invoering is daardoor waarschijnlijk op zijn vroegst na 1 juli 2023.

De arbeidsmarkt moet gelijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Maar in de praktijk vragen werkgevers bij uitzendbureaus of die liever geen ‘Marokkaan’ willen sturen. De Arbeidsinspectie heeft sinds 2019 de bevoegdheid om daar tegen op te treden en om boetes uit te delen. Maar ook HR-professionals en OR-leden krijgen een belangrijke taak. Bedrijven moeten verplicht beleid maken, maar ook daadwerkelijk actie ondernemen. 

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.