Door deze checklist te volgen, kunt u een functiebeschrijving maken, waarin ook de functie-eisen zijn opgenomen.

Op bepaalde momenten is het nuttig om een functiebeschrijving opnieuw te bekijken. Dat kan zijn bij werving voor een functie, bij een reorganisatie of een sterk veranderend takenpakket.

Door deze checklist te volgen, kunt u een functiebeschrijving maken, waarin ook de functie-eisen zijn opgenomen.

Download
U kunt de checklist hiernaast ook downloaden als Word-document.

Checklist Functiebeschrijving

Functieinhoud
Functie-inhoud vaststellen

• Breng de taken die bij elkaar horen in beeld

• Inbedding in de organisatie bepalen

• Samenhang met andere functies vaststellen

• Functiebenaming maken

• Bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen

• Resultaten beschrijven die gerealiseerd moeten worden

• Functie waarderen (met behulp van het functiewaarderingssysteem)

Omvang functie vaststellen

• Logische samenhang tussen taken vaststellen

• Bezien of taken ook nog elders worden uitgevoerd

• Taaklast in beeld brengen

• Is het een vaste functie of tijdelijk (projecten, seizoenswerk, etc.)

• Kosten van vervulling tegen de baten afwegen

Salaris en basisarbeidsvoorwaarden bepalen

• In CAO bekijken hoe de functie wordt ingeschaald

• Kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden incalculeren

Functie-eisen

Vakinhoudelijke eisen

• Benodigde vakkennis beschrijven

• Omvang van de ervaring met het vakgebied vaststellen

• Minimale opleidingseisen formuleren

Persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden

• Welke persoonlijke eigenschappen zijn nodig voor deze functie (competenties)

• Welke vaardigheden zijn nodig om de functie goed te vervullen

Afstemmen en vaststellen

• Vraag eventueel extern advies bij een functiewaarderingsbureau

•Leg het resultaat van de functiebeschrijving voor aan het management voor goedkeuring

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.