Werknemers hebben recht op een veilige werkplek. Wanneer medewerkers door de aard van hun werk (vaker) in contact komen met agressie of geweld door externen, moet de werkgever daar maatregelen voor nemen. Hier ziet u in het kort hoe medewerkers kunnen handelen bij agressie en geweld.

Aanstelling Regeringscommissaris Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Het kabinet heeft voormalig SER-voorzitter Mariëtte Hamer aangesteld als onafhankelijk Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweldhier online te bereiken.
De regeringscommissaris wordt aanjager van verandering en gaat het kabinet straks gevraagd en ongevraagd adviseren over een actieplan tegen seksuele intimidatie en geweld op het werk en daarbuiten.

Met de aanstelling van de regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur. Daarbij moet onder andere 'de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.'

De regeringscommissaris is ingesteld door ministers Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Haar opdracht bestaat uit twee delen:

  1. Gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
  2. Een boegbeeld zijn van het maatschappelijk gesprek dat moet leiden tot een cultuurverandering

Plannen van de regeringscommissaris
De komende tijd zal Hamer werken aan de volgende punten:

  • Kritisch meedenken en -praten over de invulling van het nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld van het kabinet.
  • Met behulp van ambassadeurs het maatschappelijk gesprek voeden en verder brengen.
  • De vele partijen en signalen die bij de regeringscommissaris binnenkomen aan elkaar verbinden en aan het nationaal actieplan, door middel van periodieke expert meetings.
  • Bijdragen aan concrete (hulp)middelen voor allen die te maken kunnen hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, te beginnen bij organisaties en in het bijzonder werkgevers.
  • Stimuleren dat er meer onderzoek komt naar mechanismen achter seksueel geweld, en motieven van mensen die het plegen.

Actieplan grensoverschrijdend gedrag

Samen met een waaier aan betrokken partijen, werkt het kabinet in 2023 aan een nationaal actieplan om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. In samenwerking met alle belanghebbenden moet het tot een cultuurverandering komen door te faciliteren, normeren, handvatten te bieden en waar nodig te sanctioneren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

In de RI&E moet het geweldsvraagstuk geïnventariseerd worden. In het bij de RI&E behorende Plan van Aanpak, moet u beschrijven hoe u medewerkers beschermt tegen agressie en geweld. U maakt het bezoekers en klanten bijvoorbeeld duidelijk dat agressief gedrag niet wordt getolereerd. Verder kunt u medewerkers trainen in de omgang met agressie en geweld.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.