Agressie en geweld door derden aanpakken

Als uw medewerkers veel in contact komen met mensen van buiten de organisatie, bestaat de kans dat zij ook in aanraking komen met agressie en geweld. Wanneer dit (te) vaak gebeurt, moet u daar als werkgever op anticiperen. Hier ziet u welke aanpak dan nodig is.

Aanstelling Regeringscommissaris Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Het kabinet heeft voormalig SER-voorzitter Mariëtte Hamer aangesteld als onafhankelijk Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweldhier online te bereiken.
De regeringscommissaris wordt aanjager van verandering en gaat het kabinet straks gevraagd en ongevraagd adviseren over een actieplan tegen seksuele intimidatie en geweld op het werk en daarbuiten.

Met de aanstelling van de regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur. Daarbij moet onder andere 'de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.'

De regeringscommissaris is ingesteld door ministers Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Haar opdracht bestaat uit twee delen:

  1. Gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
  2. Een boegbeeld zijn van het maatschappelijk gesprek dat moet leiden tot een cultuurverandering

Plannen van de regeringscommissaris
De komende tijd zal Hamer werken aan de volgende punten:

  • Kritisch meedenken en -praten over de invulling van het nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld van het kabinet.
  • Met behulp van ambassadeurs het maatschappelijk gesprek voeden en verder brengen.
  • De vele partijen en signalen die bij de regeringscommissaris binnenkomen aan elkaar verbinden en aan het nationaal actieplan, door middel van periodieke expert meetings.
  • Bijdragen aan concrete (hulp)middelen voor allen die te maken kunnen hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, te beginnen bij organisaties en in het bijzonder werkgevers.
  • Stimuleren dat er meer onderzoek komt naar mechanismen achter seksueel geweld, en motieven van mensen die het plegen.

Actieplan grensoverschrijdend gedrag

Samen met een waaier aan betrokken partijen, werkt het kabinet in 2023 aan een nationaal actieplan om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. In samenwerking met alle belanghebbenden moet het tot een cultuurverandering komen door te faciliteren, normeren, handvatten te bieden en waar nodig te sanctioneren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

De samenleving verhardt. Over de oorzaken daarvan wordt veel gediscussierd. Burgers van nu moeten veel meer zelf regelen. Bovendien hebben ze meer te kiezen dan vroeger en niet iedereen is daar vaardig in. Denk aan: toeslagen van de rijksoverheid en de gemeente, de toewijzing van woningen, de stroomleverancier, de zorgverzekering, het telefoonabonnement, maar ook kortingen bij bedrijven.

Je moet steeds moeite doen om het beste voor jezelf ‘eruit te slepen’ en het levert frustratie op als dat (voor het gevoel) niet lukt. Die frustratie wordt dan soms geprojecteerd op medewerkers van bedrijven, wellicht ook op úw medewerkers.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.