HR Tools & Extra's

Arbeidsomstandigheden: wie doet wat?

De verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden ligt primair bij de werkgever. De wetgever geeft daarnaast enkele functionarissen bijzondere verantwoordelijkheden. Hier ziet u de belangrijkste spelers.

In de eerste plaats is de werkgever verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet. Maar ook anderen hebben hun rol bij gezond en veilig werken. Hier ziet u de belangrijkste actoren en een korte opsomming van hun taken en verantwoordelijkheden.

Arbowet in 2017 gewijzigd
In 2017 is de Arbowet op 10 punten gewijzigd. Daarbij staat vooral een sterkere rol van de bedrijfsarts en preventiemedewerker centraal. In veel branche RI&E-instrumenten komen onder het kopje ‘Arbozorg en organisatie van de arbeid’ stellingen/vragen voor die betrekking hebben op preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten.
Na de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet, zijn veel toelichtingen bij deze stellingen/vragen niet langer up-to date. Mogelijk is uw branche-RI&E aangepast; let er dus op, als u deze gebruikt.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.