Agressie registratieformulier (bijlage bij Agressieprotocol) voor nazorg

De medewerker die te maken krijgt met agressie en geweld vult dit Agressie registratieformulier in en bespreekt dit met de leidinggevende. De leidinggevende zal na een open gesprek verdere actie nemen.

De leidinggevende ziet erop toe dat de medewerker de juiste hulp en nazorg krijgt en registreert dit op het formulier. Verder zorgt de leidinggevende voor eenduidige feitelijke informatie over het incident en de vervolgstappen die worden gezet.

De leidinggevende bespreekt het incident ook met collega’s van de getroffen medewerker en geeft aan hoe is gehandeld. Uit het voorval zal de leidinggevende samen met de medewerkers leerpunten vaststellen die de organisatie kan gebruiken bij het verder verbeteren van  de omgang met agressie en geweld. Deze kunnen belangrijke input vormen voor het bijstellen van de RI&E.

DOWNLOAD
U kunt het formulier hiernaast downloaden als Word-document.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.