Ondernemingsraad, halfjaarlijkse bespreking algemene gang van zaken

Twee keer per jaar moet de bestuurder zijn ondernemingsraad in een overlegvergadering op de hoogte stellen van de stand van zaken in de onderneming en de toekomstplannen. De OR kan zich hier op voorbereiden.

In de vergadering moet ook de betrokkenheid van de OR aan de orde komen bij de plannen van de onderneming, vooral op die zaken waarop de OR instemmings- en adviesrecht heeft. Dit is geregeld in artikel 24 van de WOR.

In artikel 24 staat ook dat bij die vergadering de leden van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht aanwezig moeten zijn (of een afvaardiging). Dat hoeft niet, als de OR dit niet wil of er geen behoefte aan heeft.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.