De klachtenprocedure voor grensoverschrijdend gedrag beschrijft hoe de behandeling van klachten verloopt nadat een klacht is ingediend. De klacht zal worden onderzocht door de klachtencommissie die een oordeel uitspreekt en de directie adviseert over te nemen maatregelen. In de procedure is ook de rol van de vertrouwenspersoon vastgelegd.

Verplichte gedragscode Grensoverschrijdend gedrag

Het kabinet heeft een actieprogramma gelanceerd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, waarbij veel aandacht is voor het verbeteren van de situatie op de werkplek. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer houdt het maatschappelijke gesprek op gang en adviseert het kabinet over de totstandkoming en uitvoering van het actieprogramma.

In 2024 werkt het ministerie van SZW aan wet- en regelgeving over het verplichten van een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers.

De klachtenprocedure omschrijft in het eerste hoofdstuk de reikwijdte van de procedure. Het betreft een interne klachtenprocedure voor  mensen die op de één of andere manier werkzaamheden verrichten voor de organisatie. Elders in HR Tools & Extra’s vindt u nog een apart protocol voor agressie en geweld door derden (bijvoorbeeld agressie van klanten naar het personeel).

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.