HR Tools & Extra's

Grensoverschrijdend gedrag, Klachtenprocedure

De klachtenprocedure voor grensoverschrijdend gedrag beschrijft hoe de behandeling van klachten verloopt nadat een klacht is ingediend. De klacht zal worden onderzocht door de klachtencommissie die een oordeel uitspreekt en de directie adviseert over te nemen maatregelen. In de procedure is ook de rol van de vertrouwenspersoon vastgelegd.

De klachtenprocedure omschrijft in het eerste hoofdstuk de reikwijdte van de procedure. Het betreft een interne klachtenprocedure voor  mensen die op de één of andere manier werkzaamheden verrichten voor de organisatie. Elders in HR Tools & Extra’s vindt u nog een apart protocol voor agressie en geweld door derden (bijvoorbeeld agressie van klanten naar het personeel).

Werkwijze klachtencommissie
In het tweede deel van het protocol staan de taken, werkwijzen en termijnen van de onafhankelijke klachtencommissie voor grensoverschrijdend gedrag. Daarin is ook aandacht voor de rol en positie van de vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag.

De belangrijkste taak van de klachtencommissie voor grensoverschrijdend gedrag is het onderzoeken en beoordelen van klachten. Daarvoor spreekt de commissie met de klager en beklaagde. Vervolgens stuurt de commissie het oordeel aan de directie met een aanbeveling voor eventuele sancties. Bij het bepalen van een oordeel en de te nemen maatregelen, neemt de klachtencommissie de normering en sanctionering die in het Protocol ongewenst gedrag staan, als uitgangspunt.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.