Als uw werknemer ziek is, bent u verplicht om twee jaar lang tenminste 70% van het loon door te betalen. Hoe dat zit dat als een werknemer weer gedeeltelijk aan het werk gaat, leest u hier.

Hoe moet de werkgever omgaan met loondoorbetaling bij ziekte wanneer de werknemer weer gedeeltelijk aan het werk gaat. Bent u in dat geval als werkgever verplicht om over de uren dat de werknemer daadwerkelijk werkt 100 % van het loon te betalen?

Doorbetalen bij ziekte
Gedurende twee jaar ziekte bent u verplicht tot doorbetalen van minimaal 70 % van het loon. Tijdens het eerste ziektejaar geldt bovendien dat de werknemer recht heeft op tenminste het wettelijk minimumloon. Op grond van een van toepassing zijnde cao kunnen andere afspraken gelden. Controleer daarom altijd de cao. Als voor u op basis van de arbeidsovereenkomst of cao geen aanvullende plicht tot doorbetalen bij ziekte van 100 % geldt en uw werknemer weer aan het werk gaat, kan onduidelijk zijn of u deze werknemer voor de uren dat hij weer aan het werk is, 70 % of 100 % van zijn loon dient uit te betalen.

Antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie. Er dient bepaald te worden of er sprake is van therapeutisch werken of gedeeltelijke werkhervatting.

Verder lezen?

Word abonnee en krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen

Dit artikel is afkomstig uit HR Tools & Extra’s van Personeelsnet.nl. Auteursrecht berust bij Personeelsnet Media BV, Rotterdam.